COVID-19 בישראל

מאמצים למניעת HIV בקרב מזריקי סמים במגיפת הקורונה בישראל

ירידה של יותר מ-10% במספר המקרים החדשים של איידס בישראל ב-2019, לצד שימוש נפוץ יותר בשנה החולפת בסמים סינתטיים זולים בהזרקה - המקור להתפרצות HIV ב-2012-2013

דייר רחוב במהלך מגיפת הקורונה. צילום: מרים אליסטר / פלאש 90

המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות פרסמה הבוקר (ב') את נתוני התחלואה והתמותה מ-HIV /איידס המדווחים בישראל. זאת, לקראת יום האיידס העולמי (שיצוין מחר, 1 בדצמבר). מהדו"ח עולה כי בשנת 2019, 388 מקרים חדשים של HIV דווחו למשרד הבריאות. מדובר בירידה של 10.2% לעומת שנת 2018. הירידה נצפית ברוב האוכלוסיות בסיכון, ובהתאמה למגמת ירידה שחלה בשנים 2013-2016. לעומת זאת, בשנים 2017-18 נצפתה עלייה קטנה במקרים המדווחים.

הדו"ח הנוכחי מציג נתונים שעודכנו וסווגו בהתאם לקווים המנחים של ארגון הבריאות העולמי (WHO) וזרוע האיידס של האו''ם (UNAIDS). מאגר הנתונים מתבסס על הודעות אינדיבידואליות ומתעדכן שגרתית על ידי השוואה עם הנתונים שבלשכות הבריאות, במרפאות HIV, במעבדה המרכזית לגילוי נגיפים, במרכז הלאומי לבקרת מחלות (ICDC) ובקופות החולים.

משנת 1981 ועד תום שנת 2019 התגלו בישראל 10,430 מקרים חדשים של נשאי HIV וחולי איידס (1,740 מתוכם שהתקדמו לאיידס). במהלך תקופה זו דווח למשרד הבריאות על  1,655מקרי מוות. לפיכך, נכון לסוף שנת 2019, רשומים 7,970 אנשים החיים עם HIV/איידס בישראל. הערכת כמות הנשאים הבלתי מאותרים בישראל חושבה במודל מתמטי (HIV Modelling Tool – v.1.3.0) שפותח על ידי המרכז האירופאי לבקרת מחלות (ECDC), אשר הותאם  למדינת ישראל ועם שינויים נוספים לשפר את הדיוק שלו. על פי המודל חיים היום בישראל 9,294 אנשים עם HIV.

בשנת 2019 דווח על 388 מקרים חדשים, המהווים ירידה של 10.2% ממספר המקרים החדשים בשנה הקודמת. הירידה קיימת ברוב אוכלוסיות בסיכון ובכך נראית מגמת ירידה שאפיינה את שנות 2013-2016. בשנים 2017-2018 היתה עלייה קלה בתחלואה. שיעור היארעות של HIV/איידס ירד, ובשנת 2019 עמד על 4.3 מקרים חדשים ל-100,000 אוכלוסיה. שיעור זה נמוך מהקיים ברוב מדינות מערב אירופה וצפון אמריקה. עם זאת, קיימים פערים גדולים בין תת אוכלוסיות שונות בארץ.

למרות הירידה בתחלואה, משרד הבריאות קורא להמשיך בשימוש באמצעי מניעה בזמן קיום יחסי מין מזדמנים, המונעים הדבקה ב-HIV  וגם במחלות מין אחרות.

מאמצים למניעת HIV במהלך מגיפת הקורונה

השנה נעשו מאמצים של מרכזי יזה"ר למניעת HIV בקרב אוכלוסיית משתמשי סמים בהזרקה במהלך מגיפת ה-COVID-19. גישה מצומצמת לשירותי מניעה לצד סיכונים נוספים הקשורים ב-COVID-19 כולל שימוש מוגבר בסמים סינתטיים, עלייה במספר דרי הרחוב וירידה במספר אפשרויות למחסה, הובילו להגברת הגורמים ללחץ נפשי והתנהלות לקויה בעקבותיו, והעלו חשש כי מגיפת ה- COVID-19 עלולה להוביל לעלייה במספר מקרי ה-HIV  בשנים הקרובות, במיוחד בקרב משתמשי סמים בהזרקה.

על מנת למנוע התפרצות משנית, מרכזי יזה"ר, בשותפות עם המחלקה לשחפת ואיידס, הגבירו את פעילותם במטרה לסייע לאוכלוסיה הפגיעה והמצויה בסיכון גבוה.

הסגר הכללי ולצידו חוסר ביטחון תזונתי, אובדן מקורות פרנסה ונוכחות משטרתית מוגברת ברחובות השפיעו במידה רבה על משתמשי הסמים בהזרקה ככלל ועל דרי הרחוב כפרט. על רקע ההאטה הכלכלית, רבים ממשתמשי הסמים בהזרקה חזרו לשימוש בסמים סינתטיים זולים יותר, שהיוו מקור להתפרצות HIV בישראל בקרב משתמשי סמים בהזרקה בשנים 2012-2013.

כדי להתמודד עם אתגרים אלה, עובדי יזה"ר הוגדרו כעובדים חיוניים, והמרכזים המשיכו לעבוד גם בתקופת הסגרים הכלליים. בהתאם להנחיות ה-COVID-19, מתן השירותים עבר למרחבים פתוחים. צוותי יזה"ר פעלו למניעת התפרצות אפשרית של HIV על ידי הגדלת אספקת המזרקים שחולקו בכל מפגש עם מקבלי השירות ובהגדלת אספקת המזון. בנוסף, צוות יזה"ר סיפק למחלקה לשחפת ואיידס עדכונים מהשטח, גם בנוגע לדפוסי שימוש בסמים, על מנת להיערך להתפרצות אפשרית של HIV.

נושאים קשורים:  איידס,  HIV,  דיירי רחוב,  יזה"ר,  חדשות,  19-COVID,  מגיפת הקורונה,  הזרקת סמים
תגובות