COVID-19 בישראל

משרד המשפטים פרסם את זכויות הנחקרים בחקירות אפידמיולוגיות

הרשות להגנת הפרטיות קבעה כללים לעריכת החקירות האפידמיולוגיות לקטיעת שרשת ההדבקה מקורונה, ביניהם: אסור לשאול שאלות שאינן רלבנטיות

מוקדנית בחקירה אפידמיולוגית. אילוסטרציה

משרד המשפטים פרסם בסוף השבוע שעבר מסמך המפרט את זכויות הנחקרים בחקירות אפידמיולוגיות שמבוצעות הן מטעם משרד הבריאות והן מטעם מקומות העבודה השונים. המסמך בן 13 עמודים מפרט, בין היתר, שניתן לתחקר רק על ידי חוקר מוסמך ואסור לשאול שאלות שאינן רלבנטיות לחקירה. כמו כן, מקומות עבודה רשאים לעשות שימוש במצלמות אבטחה כדי לאתר מגעים שמקיים עובד, אך בתנאי שמודיעים על כך לכלל עובדי החברה או הארגון.

החקירות האפידמיולוגיות הן כיום חלק בלתי נפרד מההתמודדות עם מגיפת הקורונה ונועדו לברר מגעים שקיים מי שנמצא חיובי לנגיף כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. המסמך, שהופק על ידי הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מפרט באופן שלא היה ברור עד כה את זכויות הנחקרים שעל החוקרים לשמור עליהן במהלך החקירות שהם מבצעים.

המסמך קובע שאסור שתהיה לחוקר העוסק בחקירות אפידמיולוגיות היכרות מוקדמת עם הנחקר. אם מתברר שיש היכרות כזו, על החקירה להיפסק מיידית וחוקר אחר אמור לבצע אותה. לנחקר מותר לבקש להיחקר רק על ידי חוקר אפידמיולוגי מוסמך. חייל בפיקוד העורף שגויס למשימה זו יכול להתבקש שלא לחקור אדם מסוים אם הנחקר דורש זאת. כאמור, אסור לשאול שאלות שאינן רלבנטיות לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה.

המסמך גם מבהיר את נושא החקירות האפידמיולוגיות שניתן לבצע במקומות העבודה. גם כאן מותר לעובד לסרב להיחקר. אם העובד מסכים להיחקר, ממליצה הרשות להגנת הפרטיות לקבל את הסכמתו בכתב.

בעת שמתבצעת חקירה של עובד במסגרת מקום העבודה, מותר לשאול אותו רק על מגעים שקיים עם עובדים אחרים בתוך אותו ארגון. אסור לשאול אותו מה עשה מחוץ לשעות העבודה והיכן. אם העובד לא זוכר עם מי נפגש בתוך הארגון, מותר למעסיקו לעשות שימוש במצלמות האבטחה המותקנות במקום כדי לברר זאת, אבל על הארגון מוטלת חובה להודיע לכלל העובדים כי המצלמות ישמשו גם לעניין החקירות האפידמיולוגיות.

אתמול, לפי דו"ח משרד הבריאות, בוצעו 724 חקירות אפידמיולוגיות בעוד שיום קודם לכן רק 680 ובסוף השבוע שעבר 928.

נושאים קשורים:  חקירה אפידימיולוגית,  19-COVID,  קורונה,  מקומות עבודה,  חדשות
תגובות