די-דימר

שימוש בערך סף מותאם לגיל של די-דימר לאבחנה של תסחיף ריאתי

חוקרים סבורים כי השימוש בערך הסף המותאם לפי גיל של די דימר חוסך עלויות בצורה משמעותית ללא פגיעה ניכרת בשנות החיים

ידוע כי במטופלים עם חשד לתסחיף ריאתי וסבירות לא גבוהה לפני הבדיקה, השימוש בערך סף מותאם לגיל של די-דימר (מתחת ל-500 ננוגרם/מ"ל עד גיל 50 ועד 10 ננוגרם/מ"ל כפול הגיל מעל גיל 50), הוריד את הצורך בביצוע אנגיוגרפיה ריאתית תחת CT, תוך שלילה בטוחה של תסחיף. מטרת החוקרים הייתה להעריך את יחס העלות תועלת של בדיקה זו.

החוקרים יצרו עץ החלטות על מנת להשוות בין שימוש בבדיקת הדי-דימר המותאמת לגיל, לבין ערך הסף הרגיל של די-דימר. המודל כלל אירועים הקשורים לפקקת ורידים תסחיפית קצרת טווח, כמו גם סיבוכים ארוכי טווח, התחלואה והתמותה הקשורות אליהם, והעלויות הנלוות. החוקרים גזרו את ההסתברויות מהספרות המפורסמת ומחקר הADJUST‐PE, ואת העלויות מהערכות שנעשו בארצות הברית. אופק הזמן היה תוחלת חיים מלאה, מנקודת מבט של מערכת הבריאות.

החוקרים השתמשו בערך הסף המותאם לגיל, והשוו אותו לערך הסף הסטנדרטי. נמצא כי שימוש בערך המותאם היה קשור לאבדן של 0.0001 שנות חיים מותאמות לאיכות חיים, וירידה ממוצעת של 33.4 דולר בעלות. הצמצום ביחס בין העלות לתועלת היה 282,881 דולרים לשנת חיים מותאמת לאיכות חיים שאבדה (רווח בר-סמך 95%: תוספת של 43,209 דולר עבור כל שנת חיים מותאמת לאיכות חיים שאבדה לטובת האסטרטגיה הדומיננטית). ההסתברות כי השימוש בערך הסף המותאם היה דומיננטי יותר או השיג יחס של יותר מ-200,000 דולר לשנת חיים שאבדה הייתה 79.4%. באנליזות רגישות, היחס הפך לתוספת של פחות מ-200,000 דולר לשנת חיים שאבדה, רק כאשר התמותה מתסחיף ריאתי לא מאובחן הייתה יותר מ-6%, או אם ההימצאות של תסחיף ריאתי עם די-דימר מתחת לערך הסף המותאם הייתה יותר מ-0.6%.

החוקרים הגיעו למסקנה כי שימוש בערך הסף המותאם לגיל של די-דימר מוריד בצורה לא משמעותית את שנות החיים מותאמות לאיכות החיים, אך כן מלווה בירידה ניכרת בעלויות. מדובר בחידוש בהפחתת יחס העלות-תועלת עם פוטנציאל לחסוך עלויות בסדר גודל של יותר מ-80 מיליון דולר בשנה, במערכת הבריאות האמריקאית.

מקור: 

Blondon, M. et al. (2019). Journal of Thrombosis and Haemostasis. https://doi.org/10.1111/jth.14733

נושאים קשורים:  די-דימר,  יחס עלות-תועלת,  שנות חיים מותאמות לאיכות חיים,  תסחיף ריאתי,  מחקרים
תגובות