רפואה מגדרית

הבדלים מבוססי-מין בניהול חסימה מוחלטת כרונית ובתוצאות קליניות ארוכות טווח

מחקר זה מצא שיש הבדל בקרב המינים בניהול הטיפול במחלות לב. כמו כן, נמצא שמין נקבה היה מנבא לתמותה לבבית גבוהה יותר

הבדלים בתצוגה של מחלות עורקים כליליות ובתוצאותיהן בין המינים תוארו כבר בעבר. מטרת מחקר זה היא להשוות בין פערים מבוססי-מין בניהול חסימה מוחלטת כרונית (CTO) ותוצאות ארוכות טווח.

במחקר נכללו כל המטופלים אשר טופלו באופן רציף במרכז הבדיקה בין השנים 2010-2014 שאובחנו עם CTO אחד לפחות. נתונים דמוגרפיים וקליניים נרשמו, תמותה מכל הסיבות ותמותה לבבית נבדקה במהלך מעקב חציוני של 4.03 שנים (טווח בין-רבעוני 2.6-4.8).

במחקר נכללו 1,248 נבדקים כאשר ממוצע הגילאים היה 67.3 שנים (סטיית תקן 10.9 שנים), 16% מהנבדקים היו נשים. נשים היו לרוב מבוגרות יותר, עם שכיחות גבוהה יותר של סוכרת מסוג 2 ויחס מקטע פליטת החדר (ventricle ejection fraction) היה נמוך יותר בהשוואה לגברים (רמת מובהקות <0.05). למרות שלחלק ניכר מהנשים היו תוצאות חיוביות בבדיקת כדאיות לאיסכמיה חמורה (86% לעומת 74%; רמת מובהקות 0.01), הן טופלו בטיפול תרופתי בלבד לעיתים קרובות יותר בהשוואה לגברים (57% לעומת 51%; רמת מובהקות 0.02). במהלך המעקב מתו 386 נבדקים (31%). נשים הציגו שיעור גבוה יותר של תמותה מכלל הסיבות, תמותה לבבית ואשפוזים לאי ספיקת לב ללא תלות באסטרטגיית הטיפול בהשוואה לגברים (רמת מובהקות <0.001). בניתוח רב משתני, מין נקבה נקשר לתמותה לבבית גבוהה יותר (יחס סיכון 1.67; רווח בר-סמך 95%, 1.10-2.57; רמת מובהקות <0.001). בקרב נשים, המנבאים העצמאיים לתמותה מכל הסיבות וסיבות לבביות היו: גיל, טיפול תרופתי ב-CTO וציון ה-ACEF (גיל, קריאטינין ויחס מקטע הפליטה).

נצפה פער בין-מיני משמעותי בנוגע לטיפול ב-CTO. מין נקבה היה מנבא עצמאי לתמותת לב במעקב ארוך טווח. יש צורך בנתונים נוספים כדי לתמוך בממצאים אלה.

מקור: 

Flores-Umanzor. E. J. Et al. (2020) International Journal of Cardiology 319(15): 46-51

נושאים קשורים:  רפואה מגדרית,  מחלות לב,  קריאטינין,  מחקרים
תגובות