פסוריאזיס

הקשר בין פסוריאזיס עורי לבין קומורבידיות סומטית עם התפתחות מחלה פסיכיאטרית

נמצא כי ההשפעה של קומורבידיות סומטית על הסיכון היא גבוהה יותר לעומת פסוריאזיס עורי בלבד, עם זאת אין אפקט סינרגיסטי בין שני המרכיבים הגורם להעלאת סיכון באופן משמעותי יותר

26.11.2020, 16:39
חולה פסיכיאטרי. אילוסטרציה

פסוריאזיס היא מחלה מורכבת סיסטמית עם מעורבות עורית, קומורבידיות סומטית ומחלה פסיכיאטרית (Psychiatric Illness – PI). למרות שהסתכלות זו על פסוריאזיס מהווה מוסכמה, ייתכנו אפקטים סינרגיסטים בין טריאדת הסימפטומים הללו אשר לא נחקרו מספיק.

מטרת המחקר היא לחקור את הקשר העצמאי בין פסוריאזיס עורי וקומורבידיות סומטית לבין התפתחות של PI, על מנת לבחון האם שני המרכיבים פועלים בסינרגיזם כדי לייצר סיכון ל-PI שהוא גבוה יותר מאשר הקשר האדיטיבי.

המשתתפים נרשמו בין ינואר 2005 – דצמבר 2010, למחקר מקרה – ביקורת רטרוספקטיבי בו נעשה שימוש בנתוני רישום מבוססי אוכלוסייה ממטופלים שוודיים בטיפול מרפאתי שגרתי. תאריכי אנליזת הנתונים היו החל ממרץ 2017 ועד לדצמבר 2019. המשתתפים היו מטופלים עם פסוריאזיס עורי, מקרי הביקורת ללא פסוריאזיס, והם הותאמו על פי גיל, מין ומחוז. כולם היו ללא מחלת נפש קודמת. החשיפה מוגדרת כנוכחות של פסוריאזיס עורי וקומורבידיות סומטית (הנאמדת באמצעות Charlson Comorbidity Index ו-Elixhauser Comorbidity Index).

הסיכון של התפרצות PI (שילוב של דיכאון, חרדה, אובדנות) הודגם באמצעות עקומות קפלן מאייר ונעשה ריבוד לפי נוכחות של פסוריאזיס עורי וסומטיות קומורבידית. קשר מתוקנן של פסוריאזיס עורי וסומטיות קומורבידית עם התפתחות PI נותחו באמצעות מודלים של Cox proportional hazards regression , כולל אינטראקציות על מנת להעריך אסוציאציה סינרגיסטית. שלושת המרכיבים של PI גם נבדקו פרטנית.

93,239 מטופלים עם פסוריאזיס עורי (גיל ממוצע 54 [17], 47,475 גברים [51]) ו-1,387,495 מקרי ביקורת (גיל ממוצע 54 [16], 702,332 גברים [51%]) נכללו במחקר. כצפוי, מטופלים עם פסוריאזיס עורי היו בעלי שכיחות גבוהה יותר של קומורבידיות סומטית ו-PI לעומת מקרי הביקורת. בהשוואה בין אלו שללא פסוריאזיס עורי או קומורבידיות סומטית, מטופלים עם פסוריאזיס ללא קומורבידיות סומטית היו בעלי סיכון מוגבר פי 1.32 לפתח PI (יחס סיכונים 1.32, רווח בר-סמך 95% 1.27-1.36; P < .001), כאשר מטופלים עם פסוריאזיס ועם קומורבידיות סומטית היה בעלי סיכון פי 2.56 לפתח PI (יחס סיכונים 2.56, רווח בר-סמך 95% 2.46-2.66; P < .001). לא נמצאה אסוציאציה סינרגיסטית של פסוריאזיס וקומורבידיות סומטית עם התפתחות של PI (יחס סיכונים 0.93, רווח בר-סמך 95% 0.81-1.04; P = .21)

לסיכום, מחקר זה מצא כי קומורבידיות סומטית משפיעה על התפרצות PI אפילו יותר מאשר פסוריאזיס עורי. הקשר בין פסוריאזיס עורי לבין קומורבידיות סומטית לבין התפתחות PI מדגיש את הצורך בטיפול פרואקטיבי והוליסטי במטופלים עם פסוריאזיס.

מקור: 

Kirk Geale, MSc (2020), JAMA Dermatol. doi:10.1001/jamadermatol.2020.1398

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  דיכאון,  אובדנות,  חרדה,  מחקרים
תגובות