לוקמיה מיאלואידית כרונית

האם לזמן עד לתגובה לטיפול יש ההשפעה של תוצאי ההישרדות בקרב מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית?

מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית שהשיגו תגובה ציטוגנטית משמעותית לטיפול תוך 3 חודשים, הדגימו גם תוצאי הישרדות טובים יותר בטווח הארוך

תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)

החוקרים רצו לתאר את ההשפעה של הזמן עד לתגובה לטיפול על התוצאים בקרב 75 מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית בשלב ההאצה (CML-AP – accelerated-phase chronic myeloid leukemia) בזמן אבחנת המחלה.

המטופלים שהשתתפו במחקר עמדו לפחות באחד מהמאפיינים של AP:י15% ומעלה בלאסטים (n=2),י20% ומעלה באזופילים (n=19), טסיות < 100 X 109/ ליטר (n=7), התפתחות שבט ציטוגנטי (n=34) או יותר ממאפיין אחד (n=13). מתוך המשתתפים במחקר, 33 מטופלים קיבלו Imatinib,י42 קיבלו מעכב טירוזין קינאז דור 2 (2GTKI – second-generation tyrosine kinase inhibitor)י(19 קיבלו Dasatinib ו-23  קיבלו Nilotinib).

החוקרים השתמשו ב-Chi-square ובאנליזת Kaplan-Meier על מנת לקבוע את ההשפעה של דרגות שונות של תגובה מולקולרית וציטוגנטית בנקודות זמן מוקדמות (3 ו-6 חודשים) על שיעורי התגובה הציטוגנטית והמולקולרית הכוללות, ההישרדות הכוללת (OS – overall survival), ההישרדות ללא אירועים (EFS – event-free survival), ההישרדות ללא טרנספורמציה (TFS – transformation-free survival) ועל ההישרדות ללא כישלון (FFS – failure-free survival).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות המחקר הראו כי לאחר תקופת מעקב עם חציון של 96 חודשים (טווח: 18-224 חודשים), השיעור הכולל של תגובה ציטוגנטית מלאה היה 79%, של תגובה מולקולרית משמעותית (Major) היה 71% ושל תגובה מולקולרית (MR – molecular response)י4.5, 59%. בנוסף, החוקרים מצאו כי מטופלים שהשיגו תגובה ציטוגנטית משמעותית (MCyR – major cytogenetic response)י(n=49) לאחר 3 חודשי טיפול הדגימו תוצאים טובים יותר כמו OS ל-3 שנים (94% בהשוואה ל-75%; P= 0.002), יTFSי(98% בהשוואה ל-73%; P<0.001),יEFSי(93% בהשוואה ל-42%; P<0.001) ו-FFSי(83% בהשוואה ל-25%; P<0.001) בהשוואה למטופלים ללא MCyR תוך 3 חודשים. כמו כן, מרבית המטופלים (67%) שהשיגו לבסוף MR4.5 משמעותית השיגו MCyR לאחר 3 חודשים.

החוקרים הסיקו כי בקרב מטופלים עם CML-AP דה נובו, תגובה מוקדמת לטיפול תוך 3 ו-6 חודשים היא גורם משמעותי בקביעת התוצאים לטווח הארוך.

מקור: 

Ohanian, M. et al. (2020) American Journal of Hematology 95, 10.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית כרונית,  שלב ההאצה,  תגובה מוקדמת,  תוצאי הישרדות,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות