נכות קלינית

זיהוי של הפנוטיפ הקוגניטיבי השולט במטופלים עם טרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי שיוך מטופלים לפנוטיפ קוגניטיבי על סמך ה-EDSS בטרשת נפוצה, יכול להוות כלי סקר יעיל

ידוע כי פגיעה קוגניטיבית מתרחשת לעתים קרובות כתוצאה מטרשת נפוצה. עם זאת, ההימצאות והמאפיינים הקליניים של הפנוטיפ הקוגניטיבי בטרשת נפוצה, אינם מבוססים כראוי עד כה. מטרת החוקרים הייתה לאפיין את המהלך הקליני והפגיעה הנוירו-קוגניטיבית במטופלים עם טרשת נפוצה, להם מתאים הפנוטיפ הקוגניטיבי כפי שמוגדר לפי ה-EDSSי(Expanded Disability Status Scale).

החוקרים בחנו סך של 2,302 חולים ממחקר בשם CLIMBי(Comprehensive Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis at Brigham and Women’s Hospital). הם הגדירו את הפנוטיפ הקוגניטיבי השולט כציון של 3 ומעלה בתחום התפקוד המוחי לפי ה-EDSS, וציון של 2 או פחות בשאר התפקודים, לפחות בביקור קליני אחד. החוקרים העריכו בין היתר את המאפיינים הדמוגרפיים או הקליניים של הנבדקים, יציבות הפנוטיפ ופגיעה בתחומים נוירו-קוגניטיביים.

החוקרים מצאו כי סך הכל 60 חולים מתוך 2,302 (2.6%), עמדו בקריטריונים לשיוך לפנוטיפ השולט. נבדקים אלו היו בגיל ממוצע של 52.8 עם סטיית תקן של 10.8, 68% מתוכם היו נשים, ול-82% הייתה טרשת נפוצה התקפית. עוד מצאו החוקרים כי 29 מתוך ה-60 (48%), שויכו לפנוטיפ במהלך 10 השנים מהופעת התסמין הראשון של המחלה. זאת ועוד, שיעור ההישנות הממוצע בשנה היה 0.38, והציון בסולם ה-EDSS בהערכה הקלינית האחרונה היה 3.2, עם סטיית תקן של 1.3. ניכר היה כי סטאטוס הפנוטיפ הקוגניטיבי נשמר בצורה שאינה מיטבית, כאשר רק 27% מהנבדקים שמרו על ציון תפקוד מוחי של 2 או יותר, במהלך כל תקופת המעקב. עם זאת, לנבדקים עם הפנוטיפ הקוגניטיבי השולט, להם בוצעה בדיקה נוירו-פסיכיאטרית קלינית (39 מתוך 60 נבדקים, 65%), הייתה פגיעה קוגניטיבית לעתים קרובות יותר (1.5 סטיות תקן מתחת לממוצע), בתחום אחד או יותר (30 מתוך 39 נבדקים, 77%). הפגיעה הייתה בזיכרון, ביכולת הריכוז או הפונקציות הניהוליות ובמהירות העיבוד. בנוסף, 11 מתוך 39 נבדקים (28%) היו עם פגיעה קוגניטיבית חמורה (3 סטיות תקן מתחת לממוצע). החוקרים מצאו כי השיוך לפנוטיפ הקוגניטיבי היה קשור לשיעור תעסוקה נמוך יותר, בעת ההערכה הקלינית האחרונה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הפנוטיפ הקוגניטיבי השולט בטרשת נפוצה הינו נדיר, אם כי הגדרה על סמך ה-EDSS זיהתה נבדקים עם פגיעה קוגניטיבית במספר תחומים. החוקרים סבורים כי הגדרה כזו יכולה להוות בדיקת סקר מעשית, לזיהוי מטופלים שיכולים להפיק תועלת מניטור צמוד של המצב הנוירו-קוגניטיבי שלהם.

מקור: 

Zurawski, J. et al. (2020). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.14186

נושאים קשורים:  נכות קלינית,  פגיעה קוגניטיבית,  מדד נכות מורחב,  טרשת נפוצה,  מחקרים
תגובות