COVID-19 בישראל

מחלוקת בין משרדי האוצר והבריאות מונעת גיוס כוח אדם רפואי לבתיה"ח

185 מיטות אשפוז שהוקצו לבתיה"ח הממשלתיים אינן פועלות בשל חוסר תקציב לגיוס כוח אדם רפואי | האוצר: מערכת הבריאות קיבלה השנה 16 מיליארד שקל ואין תקציב נוסף

מיטות אשפוז. צילום: פלאש 90

מחלוקת בין משרד הבריאות לבין משרד האוצר מונעת גיוס אנשי צוות רפואי שיפעילו את 185 מיטות האשפוז הנוספות שהוקצו לבתי החולים הממשלתיים בשנתיים האחרונות. משרד האוצר טוען  שאין לכך תקציב מאושר, בעוד משרד הבריאות מאשים: "הוא הכיר מראש את צורכי כוח האדם". כך מדווח הבוקר (ג') אדריאן פילוט ב"כלכליסט".

דווקא עם תחילת עונת החורף המאתגרת ביותר שצפויה לישראל בשל השילוב בין תחלואה בקורונה לבין השפעת ומחלות דמויות לה ונשימתיות אחרות, 185 מיטות האשפוז עבור בתי החולים הממשלתיים, רובן למחלקות הפנימיות וחדרי המיון, אינן ניתנות לשימוש בשל מחלוקת בין האוצר למשרד הבריאות על התקנים לצוותי הרפואה. הנושא מצוי בדיונים מתמשכים בין מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי, לבין סגן הממונה על התקציבים בתחום הבריאות במשרד האוצר, אלון מסר.

התכנית הרב־שנתית למיטות אשפוז כלליות - לא כולל גריאטריות, פסיכיאטריות ושיקומיות וגם לא מיטות ייעודיות לקורונה - נחתמה ב-2016 ליישום ב-2022-2017. מדי שנה, נקבע בה, יש להוסיף 200 מיטות חדשות בממוצע לכלל בתי החולים, כמחציתם ממשלתיים, ובסך הכל 1,200 מיטות במשך שש שנים. ל-2020-2019 נקבע שיש להוסיף 185 מיטות ואף סוכמה החלוקה שלהן לבתי החולים. משרד האוצר העביר לשם כך למערכת הבריאות 80 מיליון שקל, אלא שהבעיה שטרם נפתרה נוגעת לעלויות כוח האדם.

בבתי החולים הממשלתיים העובדים משתייכים לשירות המדינה וכפופים לממונה על השכר באוצר ולנציבות שירות המדינה. לכן, כל גיוס מחייב אישור מפורש של משרד האוצר ומכרז של הנציבות. להפעלת 185 המיטות הנוספות נדרשים 892 תקנים לרופאים ואחיות. משרד הבריאות פנה בנושא זה לאוצר אבל התשובה היתה שאין כרגע תקציב מדינה מאושר גם לשם כך וכי מערכת הבריאות קיבלה כבר השנה 16 מיליארד שקל לצורכי ההתמודדות עם מגיפה הקורונה, הוצבו 6,318 מיטות חדשות, גויסו כ־1,000 אחיות וכ־900 רופאים.

משרד הבריאות מצידו טוען שמיטות הקורונה אינן תקניות, זמניות ואינן משתייכות למחלקות הפנימיות וכי האוצר מסרב להתחייב שתוספת כוח האדם תהיה קבועה. ממשרד האוצר נמסרה התגובה הבאה: "במהלך דיוני התקציב ל־2021 ידונו משרדי הבריאות והאוצר על המשך חיזוק מערך האשפוז".

נושאים קשורים:  מיטות אשפוז,  כוח אדם רפואי,  תקני רופאים ואחיות,  משרד הבריאות,  משרד האוצר,  בתי החולים הממשלתיים
תגובות