כאב כרוני

מרכזיות הכאב וחומרת התסמינים באנשים עם כאב כרוני

חוקרים סבורים כי ייתכן ומרכזיות הכאב משפיעה על תפיסת הכאב והתוצאים הפסיכולוגיים

ידוע כי כאב כרוני מקושר שוב ושוב לנוכחות של הפרעות בבריאות הנפש. על אף כי מחקרים בעבר הראו קשר בין רמות נמוכות של יעילות-עצמית לבין עוצמת הכאב הכרוני, כמו גם תסמינים של הפרעות נפשיות, הקשר בין היעילות העצמית לבין תסמינים של הפרעות נפשיות בכאב כרוני, אינו מובן לחלוטין.

במחקר זה, החוקרים בחנו האם מרכזיות הכאב, כלומר עד כמה הכאב נתפס כחלק מרכזי בזהות של הפרט, עשויה לעמוד בבסיס קשרים אלו. החוקרים הכלילו אנשים עם אבחנה של כאב כרוני (סך הכל 89 נבדקים), אותם גייסו על סמך מדדי דיווח עצמי שהשלימו, כולל מאפיינים דמוגרפיים, מידת היעילות העצמית, מרכזיות הכאב, דיכאון וחרדה.

החוקרים מצאו כי חומרת הכאב הייתה קשורה לרמות גבוהות יותר של מרכזיות הכאב, דיכאון וחרדה, לעומת רמות נמוכות יותר של יעילות עצמית. כאשר ביצעו ניתוח נתיבים, הראו החוקרים כי מרכזיות הכאב מתווכת באופן מובהק את מערכת היחסים בין יעילות עצמית לבין חומרת הכאב.

החוקרים סבורים כי מחקרים עתידיים יפיקו תועלת מלבחון האם השפעה על אמונות בנוגע למרכזיות הכאב, מסיטה את תפיסת השליטה בכאב, או משפיעה על התוצאים הפסיכולוגיים.

מקור: 

Sucher, J. et al. (2020). Journal of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1002/jclp.23012

נושאים קשורים:  כאב כרוני,  דכאון,  בריאות נפשית,  מחקרים
תגובות