הפטיטיס C

מחסומים לטיפול אנטי ויראלי בהפטיטיס C בחולים עם HIV

חוקרים סבורים כי בקרב חולים עם הדבקה מקבילה ב-HIV, הסיכוי לקבל טיפול אנטי ויראלי ישיר לטיפול בהפטיטיס C תלוי בגורמים הקשורים להדבקה המקבילה

HIV (אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר כי תרופות מסוג DAAי(Direct‐acting antivirals), שיפרו את אפשרויות הטיפול בהפטיטיס C, גם בקרב אנשים עם הדבקה מקבילה ב-HIV. מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לזהות את השכיחות ואת המכשולים הפוטנציאליים, לשימוש ב-DAA בקרב חולים עם הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-HIV, בשנים הראשונות בהן התרופות הנ"ל היו זמינות בארה"ב.

החוקרים ערכו חיפוש במערכת התיעוד הממוחשבת של ה-AIDS Healthcare Foundation, על מנת לזהות את כל החולים עם הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-HIV, שקיבלו טיפול במרכזי הבריאות השייכים לארגון בין ינואר 2015 לאוגוסט 2017. החוקרים רצו להשוות את מאפייני החולים, כתלות בקבלת טיפול עם DAA. לאחר מכן, ביצעו אנליזות רגרסיה לוגיסטיות רבות משתנים, על מנת לבחון את הגורמים הקשורים לקבלת טיפול עם DAA.

החוקרים מצאו כי מתוך 826 חולים שהיו זכאים לטיפול, 355 (43%) קיבלו מרשם ל-DAA. זאת ועוד, בקרב אלו שלא קיבלו מרשם ל-DAA,י301 נבדקים (64%) סבלו מהדבקה מקבילה ב-HIV שהייתה תחת שליטה (200 עותקי רנ"א נגיפי/מ"ל או פחות). כאשר ערכו אנליזת רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים, מצאו כי לחולים עם עבר של שימוש בחומרים (יחס סיכויים של 0.51, רווח בר-סמך 95%: 0.35-0.73) או שקיבלו טיפול להדבקה ב-HIV עם משטרי טיפול אנטי-רטרו-ויראליים נבחרים, היה סיכוי נמוך יותר לקבל טיפול עם DAA. זאת ועוד, נמצא כי חולים עם הדבקה ב-HIV תחת שליטה (יחס סיכויים של 5.03, רווח בר-סמך 95%: 3.06-8.27), ספירת תאי T מסוג CD4 של יותר מ-200 תאים למ"מק (יחס סיכויים של 1.85, רווח בר-סמך 95%: 1.04-3.30), קצב סינון גלומרולרי מוערך של יותר מ-60 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר (יחס סיכויים של 3.32, רווח בר-סמך 95%: 1.08-10.15)  או טיפול רפואי מבוסס לפני ינואר 2015 (יחס סיכויים של 1.57, רווח בר-סמך 95%: 1.08-2.29), היו בעלי סיכוי גבוה יותר לקבל DAA.

החוקרים הגיעו למסקנה כי היעדר השליטה ב-HIV, משטרי טיפול אנטי-רטרו-ויראליים, שימוש בחומרים ומחלת כליות, הגבילו את הקבלה של טיפול עם DAA בעידן המוקדם של כניסת הטיפולים ללא אינטרפרון. הם סבורים כי חולים רבים לא קיבלו טיפול עם DAA על אף השליטה בהדבקה המקבילה ב-HIV. לטענתם, יש צורך במחקר נוסך על מנת לקבוע האם הקשרים שנמצאו ממשיכים להתקיים גם היום.

מקור: 

Jatt, L. P. et al. (2020). Journal of Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1111/jgh.15228

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  הדבקה מקבילה ב-HIV,  מחקרים
תגובות