גלקפרוויר

תוצאים של טיפול עם גלקפרוויר/ פיברנטסוויר אחרי השתלת לב מתורמים חיוביים להפטיטיס C

חוקרים סבורים כי טיפול בן 8 שבועות עם גלקפרוויר/ פיברנטסוויר לאחר השתלת לב מתורם חיובי להפטיטיס C, הינו בטיחותי ויעיל

השתלת לב גם מתורם לאחר דום לב (צילום: שאטרסטוק)

ידוע כי השימוש בתרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAA - direct‐acting antivirals) אפשר ביצוע של השתלת לב גם מתורמים שהינם חיוביים להפטיטיס C. החוקרים ביצעו ניסוי פרוספקטיבי בתווית פתוחה, על מנת להעריך את התוצאים לאחר השתלה של לב מתורם חיובי וטיפול עם גלקפרוויר/פיברנטסוויר. יש לציין כי משלב טיפולי זה היה ה-DAA היחיד במחקר.

החוקרים ביצעו בדיקות PCR כמותיות לזיהוי רנ"א של הפטיטיס C, על מנת להעריך את הטיטר הנגיפי. הם עקבו אחרי 50 חולים שעברו השתלת לב בין ינואר 2018 ליוני 2019. מתוכם, 22 (44%) קיבלו השתלה מתורם חיובי לנגיף וכל היתר (28) מתורמים שאינם חיוביים. לאחר מכן, קיבלו החולים טיפול בן 8 שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, החל משבוע לאחר ההשתלה.

החוקים דיווחו כי לא היה הבדל בנתונים הדמוגרפיים או הקליניים בין הקבוצות. כמו כן, דיווחו כי כל 22 החולים שקיבלו לב מתורם חיובי, הפכו לחיוביים בעצמם לאחר ההשתלה. החוקרים מצאו כי טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר הפחית את העומס הנגיפי עד לרמה שאינה ניתנת לגילוי, 6 שבועות ממועד ההשתלה, בכל החולים. כמו כן, נמצא כי הזמן החציוני עד לרמה בלתי ניתנת לגילוי של הנגיף בדם, היה 4.3 שבועות (טווח בין רבעוני של 4-5.5). זאת ועוד, נמצא כי כל החולים היו עם עומס נגיפי שאינו ניתן לגילוי במהלך מעקב של שנה. לבסוף, נמצא כי לא היה הבדל בשיעור ההישרדות לאחר שנה בין חולים שקיבלו לב מתורם שלילי לנגיף, לבין כאלו שקיבלו לב מתורם חיובי – 28 מתוך 28 (100%) לעומת 21 מתוך 22 (95%), בהתאמה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התוצאים לאחר השתלת לב מתורמים חיוביים להפטיטיס C הינם מצוינים, כאשר לא נצפתה השפעה של ההישרדות או התחלואה הנלווית. הם סבורים כי טיפול בן 8 שבועות עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר הינו בטיחותי ויעיל, כאשר מתחילים אותו כשבוע ממועד ההשתלה.

מקור: 

Reyentovich, A. et al. Clinical Transplantation 2020; 34(9). https://doi.org/10.1111/ctr.13989

נושאים קשורים:  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  השתלת לב,  מחקרים
תגובות