COVID-19 בישראל

לסגירת בתי הספר היה ערך מוגבל בעליית תחלואת הקורונה בישראל

במחקר שבדק הידבקות ילדים בקורונה בבתי הספר נמצא: בני 9-0 שנים לא היוו גורם משמעותי בהתפרצות התחלואה בספטמבר שהובילה לסגר השני

הדו"ח ממליץ להקפיד על עטיית מסיכות בעיקר בקרב תלמידים ועובדי הוראה. צילום: חן ליאופולד/ פלאש 90

פתיחת בתי הספר לא היוותה גורם משמעותי בעליית התחלואה בקורונה בחודשים מאי-יוני ולא גררה בעקבותיה עלייה באשפוזים ובתמותה. הגורמים העיקריים לתחלואה בחודשים אלה היו פתיחת המסחר ובעיקר ההיתר להתקהלויות גדולות. כך נמצא במחקר חדש שבדק את הידבקות הילדים בבתי הספר והוצג על ידי ד"ר עידו סומך מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה במרכז שניידר לרפואת ילדים ופרופ' אלי סומך, סגן יו"ר האיגוד האירופאי לרפואת ילדים, בכנס רופאי ילדים שהתקיים במתכונת "זום" בשבוע שעבר.

המחקר גם הצביע על כך שיציאת הילדים לחופשת הקיץ לוותה בעלייה בולטת בתחלואה בעיקר בקרב בני 9-0 שנים. כאשר השיעור הממוצע של הופעת המקרים החדשים אצלם - מתוקנן למספר הבדיקות - בתקופת החופש הגדול (יולי-אוגוסט) היה גדול פי חמישה מאשר בתקופת הלימודים.

עוד נמצא במחקר שהעלייה היחסית המקבילה בתחלואה בקרב בני 19-10 היתה פי 2 בחודשי הקיץ לעומת בתקופת הלימודים. "העלייה היחסית בתחלואה בקרב הילדים בחודשי הקיץ היתה באופן משמעותי גבוהה יותר מאשר בקרב מבוגרים", הדגישו עורכי המחקר. "אחד ההסברים האפשריים לתופעה הזו הוא שבניגוד למה שקורה בשפעת, ילדים, בעיקר בגילאים הצעירים, נדבקים יותר ממבוגרים מאשר עקב אינטראקציה עם ילדים אחרים ועל כן הם נדבקים יותר מחוץ לבתי הספר".

במחקר גם נמצא כי ילדים בני 9-0 שנים לא היוו גורם משמעותי בהתפרצות התחלואה שהיתה בספטמבר ואשר הובילה לסגר השני. ממצאי ספטמבר מלמדים כי הילדים בני  19-10 עלולים להיות גורם בתחלואה בבתי הספר, כאשר מקדם ההדבקה R גדול מ-1.

פרופ' סומך מסר: "נראה לאור כל זאת שלסגירת בתי הספר, בהיעדר סגר כללי, יש ערך מוגבל בלבד על הקטנת התחלואה. בילדים קטנים הנזק מסגירת מערכת החינוך, בהעדר סגר כללי, עולה על התועלת לשם בלימת התפשטות התחלואה. לעומת זאת, מומלץ לשלב בהדרגה ילדים בני  19-10 במערכת החינוך כאשר מקדם התחלואה יורד מתחת ל-1".

נושאים קשורים:  קורונה בילדים,  סגר,  חדשות,  19-COVID
תגובות