קנבינואידים

קנבינואידים בטרשת נפוצה: אנליזה נוירו-פיזיולוגית

חוקרים סבורים כי ספריי אף המכיל שילוב של THC ו-CBD משפר ספסטיות וכאב בטרשת נפוצה

מטרת החוקרים הייתה לבחון את השפעתם של קנבינואידים על ספסטיות וכאב בטרשת נפוצה שניונית מתקדמת, בעזרת מדדים נוירו-פיזיולוגיים.

החוקרים העריכו 15 מטופלים עם טרשת נפוצה מתקדמת (מתוכם 11 נשים), באמצעות סולמות קליניים לספסטיות וכאב, בנוסף למשתנים נוירו-פיזיולוגיים (יחס H/M ו-CSPי(cutaneous silent period)). החוקרים בחנו את הנבדקים לפני ובמהלך טיפול סטנדרטי עם ספריי פה המכיל delta‐9-THCי(delta‐9‐tetrahydrocannabinol) ו-CBDי(cannabidiol). לאחר מכן, בחנו מדדים נוירו-פיזיולוגיים בתחילת המחקר, בהשוואה ל-14 נבדקי בקרה בריאים בגיל ומגדר זהים. בסופו של דבר, השוו בין תוצאות הנבדקים בשתי נקודות הזמן.

החוקרים מצאו כי לפני הטיפול, לא היה הבדל במשתנים הנוירו-פיזיולוגיים בין המטופלים לנבדקי הבקרה. בזמן הטיפול, נמצא כי היה שיפור בציוני הספסטיות והכאב, כפי שנמדד על ידי MAS (Modified Ashworth Scale), p=0.001, 9HPT (9‐Hole Peg Test), p=0.018, NRS (numeric rating scale for spasticity), p=0.001 ו-VAS (visual analogue scale for pain), p=0.005. במקביל, ה-CSP התארך באופן משמעותי (p=0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ספריי המכיל שילוב של THC ו-CBD משפר את הספסטיות והכאב בחולי טרשת נפוצה שניונית מתקדמת. הספריי האריך את משך ה-CSP, עובדה שהופכת אותו לכלי מבטיח להערכה וניטור ההשפעות משככות הכאב של THC-CBD, בחולי טרשת נפוצה.

מקור: 

Vecchio, D. et al. (2020). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13313

נושאים קשורים:  קנבינואידים,  ספסטיות,  כאב,  טרשת נפוצה שניונית מתקדמת,  מחקרים
תגובות