COVID-19 בישראל

החל מחצות: תקופת הבידוד קוצרה ל-12 יום במקום 14 עד כה

משרד הבריאות פרסם נוהל קיצור בידוד שייכנס לתוקף מהלילה בחצות: אדם המצוי בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 12 יום

בידוד במגיפת הקורונה. אילוסטרציה

על פי הנחיית שר הבריאות יולי אדלשטיין, ולאחר עבודת מטה שהוביל מנכ"ל משרד הבריאות והמלצות אנשי המקצוע של המשרד על מנת להקל על הציבור הנמצא בבידוד, יצא הבוקר (ה') נוהל קיצור בידוד שייכנס לתוקף מהלילה בחצות.

על פי התקנות החדשות, אדם המצוי בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל, יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 12 יום, בתנאים הבאים: הוא יירשם כמבודד במאגר משרד הבריאות, בטופס המקוון או באמצעות מוקד קול הבריאות; יבצע בדיקת PCR ראשונה לקורונה מוקדם ככל האפשר לאחר כניסתו לבידוד; יבצע בדיקת PCR שנייה לקורונה מהיום העשירי לאחר המגע האחרון עם החולה או הכניסה לישראל, ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה.

אם שתי הבדיקות יהיו שליליות, יישלח למבודד אישור (במסרון או בשיחה טלפונית) והוא יוכל לצאת מבידוד 12 ימים לאחר המגע האחרון עם החולה או החזרה מחו"ל. את הבדיקות יש לבצע בנקודות "היבדק וסע" (drive in) או בנקודות ייעודיות למבודדים.  עם זאת, אם למבודד מופיעים תסמינים בכל זמן במהלך הבידוד, אין לקצר בידוד ויש להיבדק שוב.

הנוהל יחול גם רטרואקטיבית, על מי שכבר נמצא בבידוד היום.

נושאים קשורים:  בידוד,  משרד הבריאות,  תקנות,  חדשות,  יולי אדלשטיין,  קורונה,  בדיקת קורונה
תגובות