פקקת ורידי הכבד

שכיחות וחשיבות פקקת ורידי הכבד במטופלים עם שחמת ואי ספיקת לב

מחקר זה מצא שיש קשר בין שיעור ההיארעות של מטופלים הסובלים בפקקת ורידי הכבד ושחמת לבין שיעור הסובלים מאי ספיקת לב

פקקת ורידית (אילוסטרציה)
פקקת ורידית (אילוסטרציה)

פקקת ורידים בכבד (PVT) הינה סיבוך שכיח וחמור במטופלים עם שחמת. עם זאת, מעט מאוד ידוע על PVT אצל מטופלים הסובלים משחמת בכבד בשילוב עם אי ספיקת לב (AD). מחקר זה בחן את השכיחות והמשמעות הקלינית של PVT במטופלים (ללא מחלות ממאירות) הסובלים משחמת ו-AD.

מחקר רטרוספקטיבי זה, כלל 2 קבוצות מטופלים עם החמרה חריפה של מחלת כבד כרונית שהשתתפו במחקר "AcuTe on CHronic LIver FailurE", אשר בוצע על ידי תאגיד "כשל הכבד הכרוני" הסיני. מינואר 2015 עד דצמבר 2016 נאספו נתונים של 2,600 מטופלים ובין יולי 2018 עד ינואר 2019 נאספו נתונים של 1,370 מטופלים. במחקר ניתחו נתונים על השכיחות, הביטויים הקליניים וגורמי הסיכון של PVT בקרב 2,826 מטופלים עם שחמת הכבד, עם ובלי AD.

שכיחות ה-PVT במטופלים עם שחמת ו-AD הייתה 9.36% - גבוהה באופן משמעותי בהשוואה למטופלים עם שחמת ללא ADי(5.24%, רמת מובהקות 0.04). בקרב מטופלים עם שחמת ו-AD,י63.37% פיתחו PVTי(PVT ראשון שהתגלה ללא אינדיקציה ל-PVT כרוני). שיעור גבוה באופן משמעותי של מטופלים עם PVT סבל מדימום מדליות בהשוואה למטופלים ללא PVTי(47.33% לעומת 19.63%; רמת מובהקות< 0.001). כמו כן, מטופלים עם PVT היו עם רמה גבוהה יותר של D-dimer בסרום בהשוואה למטופלים ללא PVTי(2.07 לעומת 1.25; רמת מובהקות< 0.001). כריתת טחול וטרשת אנדוסקופית היו גורמי סיכון עצמאיים ל-PVT במטופלים עם שחמת ו-AD. שיעורי התמותה לשנה לא היו שונים באופן מובהק בין מטופלים עם PVT לעומת מטופלים ללא PVT.

מחקר זה הראה שבניתוח נתונים של 2,826 מטופלים עם שחמת, שיעור המטופלים עם PVT היה גבוה באופן מובהק אצל מטופלים שסבלו מ-AD בהשוואה למטופלים ללא AD. כמו כן, PVT היה קשור לדימום מוגבר של דליות, שמגביר את הסיכון לפתח AD. יש צורך באסטרטגיות למניעת PVT במטופלים עם שחמת הכבד, באמצעות סריקות קבועות, בכדי להפחית יתר לחץ דם כבדי.

מקור:

Zhang Y. Et al. (2020) Clinical Gastroenterology and Hepatology. 18(11): 2564-2572

נושאים קשורים:  פקקת ורידי הכבד,  שחמת הכבד,  אי ספיקת לב,  מחקרים
תגובות