עישון

קביעת אסטרטגיה להפחתת עישון בהריון

התערבויות המכוונות לאזורים גאוגרפיים בהם מספר הנשים המעשנות בזמן הריון הוא הגבוה ביותר עשויות להפחית את שיעורי העישון במדינה כולה

11.11.2020, 16:42
עישון בהריון (אילוסטרציה)
עישון בהריון (אילוסטרציה)

ידוע כי ישנו צורך במאמצים נוספים, בהתאם לנתונים נוכחיים, להפחתת עישון במהלך ההריון. מטרת החוקרים הייתה לתאר מגמות שונות של עישון בהריון ולזהות אזורים בהם תהיה את התועלת הגבוהה ביותר להתערבויות ממוקדות העוסקות בגמילה מעישון, בניו סאות' ווילס, אוסטרליה.

החוקרים איתרו את כל הנשים שילדו באזור זה בין השנים 1994-2016. הם קבעו את סטטוס העישון של הנשים, על סמך הנתונים הפרינטאליים שלהן. את הלידות שקרו בין השנים 2012-2016, חילקו למחוזות בריאות לפי מקום המגורים וחישבו את שיעורי העישון. לאחר מכן, השוו את ההשפעות של התערבויות היפותטיות להפסקת עישון בארבעה מחוזות, עם שיעורי עישון גבוהים ומספר גבוה של מעשנות.

החוקרים מצאו כי שיעור העישון הכללי במהלך ההריון ירד מ-22.1% בשנת 1994 ל-8.3% בשנת 2016 [תיקון נוסף ב-13 באוגוסט 2020, לאחר פרסום ראשון באינטרנט: שיעור העישון הכולל במהלך ההריון בשנת 1994 תוקן מ-14.5% ל-22.1%]. זאת ועוד, דיווחו כי הירידה הנמוכה ביותר הייתה בקרב נשים המתגוררות באזורים המוחלשים ביותר מבחינה חברתית (41%) והכי גבוהה בקרב אלו המתגוררות באזורים המוצלחים ביותר (83%). כמו כן, נמצא כי בין 2012 ל-2016, למעלה ממחצית הנשים שעישנו במהלך ההריון התגוררו באחד מארבעת המחוזות. נמצא כי רק 1% מהנשים המדווחות על עישון במהלך ההריון התגוררו במחוז עם שיעור העישון הגבוה ביותר (34.7%). לבסוף, החוקרים דיווחו כי התערבות היפותטית שכוונה רק לארבעה מחוזות, הראתה השפעה רבה יותר על שיעורי העישון בכל רחבי המדינה, במיוחד כאשר היא הייתה מכוונת למחוז עם מספר גבוה של מעשנות ולאו דווקא עם שיעורי עישון גבוהים.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

החוקרים הגיעו למסקנה כי על אף הירידה בשיעורי העישון במהלך ההריון, ישנן עדויות על אזורים גאוגרפיים מסוימים בהם שיעור הנשים המעשנות גבוה במיוחד. הם סבורים כי ההפחתה הגדולה ביותר בעישון באופן כללי עשויה לנבוע מהתערבויות המכוונות לארבעת המחוזות עם המספר הגבוה ביותר של מעשנות.

מקור:

Patterson, J. A. et al. (2020). Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. https://doi.org/10.1111/ajo.13205

נושאים קשורים:  עישון,  הפסקת עישון,  הריון,  מחקרים
תגובות