אופיואידים

מה הם גורמי הסיכון לנטילת מנת יתר של אופיואידים בקרב חולי סרטן?

החוקרים הצליחו לזהות קשר בין מספר מחלות רקע וסוג הסרטן לבין הסיכון ליטול מנת יתר של אופיואידים בקרב חולי סרטן

09.11.2020, 17:12
אופיואידים, משככי כאב. אילוסטרציה

חולי סרטן מצויים בסיכון מוגבר לשימוש יתר באופיואידים בעקבות גורמים גופניים ופסיכוסוציאליים שונים, על אף העובדה שקיים מעט מידע שיכול לסייע לגורמים המטפלים ולמקבלי ההחלטות.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון מקרים של נטילת מנת יתר של אופיואידים שהובילה להגעה לחדר מיון (ED – emergency department) בקרב מטופלים עם סרטן בארה"ב.

החוקרים השתמשו ב-The Healthcare Cost and Utilization Project Nationwide Emergency Department Sample ואיתרו את כל המקרים בהם האבחנה הראשית הייתה מנת יתר של אופיואידים בקרב מטופלים מבוגרים עם סרטן, בשנים 2006-2015. בהמשך, החוקרים בדקו את המגמות הזמניות וההבדלים בבסיס בין מטופלים עם וללא פניות ל-ED הקשורות לשימוש באופיואידים. כמו כן, החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית על מנת לזהות גורמי סיכון הקשורים למנת יתר של אופיואידים. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו-צדדיים.

תוצאות המחקר חשפו כי בשנים 2006-2015, היו בסך הכל 35,339 פניות ל-ED הקשורות לאופיואידים בקרב מטופלים עם סרטן. במהלך התקופה, ההיארעות של פניות ל-ED בגין מנת יתר של אופיואידים עלתה פי שתיים (P<0.001). כמו כן, ברגרסיה רב משתנית (P<0.001), נמצא כי יש קשר חזק בין אבחנה מקבילה של כאב כרוני (יחס הסיכויים 4.51; רווח בר סמך 95%: 4.13-4.93), הפרעת שימוש בחומרים (יחס הסיכויים 3.54; רווח בר סמך 95%: 3.28-3.82) והפרעת מצב רוח (יחס הסיכויים 3.40; רווח בר סמך 95%: 3.16-3.65) לבין ביקורים במיון הקשורים לשימוש באופיואידים. בנוסף, החוקרים מצאו גם כי מטופלים עם ממאירות ראש צוואר (יחס סיכויים 2.04; רווח בר סמך 95%: 1.82-2.28) ומיאלומה נפוצה (יחס סיכויים 1.73; רווח בר סמך 95%: 1.32-2.26) נמצאים בסיכון מוגבר למנת יתר.

החוקרים מצאו כי במהלך תקופת המחקר היארעות הפניות למיון בגין מנת יתר של אופיואידים בקרב חולי סרטן עלתה בערך פי שתיים. בנוסף, הם הסיקו כי מחלות רקע ואזור המחלה הראשונית משפיעים על הסיכון למנת יתר של אופיואידים.

מקור: 

Jairam, V. et al. (2020) JNCI 112,9.

נושאים קשורים:  אופיואידים,  מנת יתר,  כאב,  ניהול כאב,  מחקרים
תגובות