היענות עורקית

היענות עורקית פחותה במוח חוזה ירידה קוגניטיבית בחולי טרשת נפוצה

במחקר זה מוצגת היפותזה על הניתוק העצבי של כלי הדם המוחיים שגורם להיענות עורקית פחותה וכתוצאה מכך להשלכות עתידיות על הקוגניציה בחולי טרשת נפוצה

רקמת מוח. צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

ירידה קוגניטיבית מתרחשת אצל כ-70% מהחולים בטרשת נפוצה. הפתופיזיולוגיה של ירידה זו אינה ידועה. קוגניציה חיונית מתאפשרת ע"י צימוד נוירו-וסקולרי, כלומר פעילות עצבית מקומית מעלה את זרימת הדם באותו אזור. אובדן היענות כלי הדם לאורך העץ הוסקולרי המוחי יביא להרחבת כלי דם לא מיטבית, לניתוק עצבי של כלי הדם ולירידה קוגניטיבית.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההיענות של כלי הדם לאורך העץ הוסקולרי המוחי ואת הקשר בינה לבין הקוגניציה בטרשת נפוצה.

במחקר בדקו את היענות כלי הדם לאורך העץ הוסקולרי המוחי על ידי חלוקת קליפת המוח לשכבות מקוננות. קבוצת חולי טרשת נפוצה וקבוצת הביקורת הבריאה נסרקו באמצעות רצף של dual-echo functional MRIי(fMRI) תוך שהם שואפים מעת-לעת את אוויר החדר ותערובת הגז היפר-קאפני. תגובתיות וסקולרית-מוחית חושבה הן בזרימת הדם המוחית (עורקית) והן כאשר עלתה זרימת הדם התלויה ברמת החמצן בדם (ורידית), לכל עלייה ביחידה של end-tidal CO2.

תוצאות המחקר הדגימו ששינויים בתגובתיות העורקים לאורך העץ הוסקולרי המוחי הופחתו בטרשת נפוצה איטית מבחינה קוגניטיבית בהשוואה לטרשת נפוצה רגילה מבחינה קוגניטיבית ולקבוצת הביקורת הבריאה. שינויים אלה התאימו ל-decay constant (כלומר, האינדקס היענות העורקים; ACI=arterial compliance index), שנקשר לזמן התגובה וזמן התגובה החזוי בנבדקים בודדים, לאחר שליטה בתהליכי המחלה.

קשרים אלה מצביעים על סיכויים לתועלת של ACI בחיזוי הפרעות קוגניטיביות עתידיות, מעקב אחר ליקויים קוגניטיביים ותגובות טיפוליות. בנוסף, ACI מציג את הניתוק של כלי דם העצביים כמנגנון ירידה קוגניטיבית בטרשת נפוצה.

מקור:

Sivakolundu D.K. et al. (2019), Multiple Sclerosis Journal. In Press

נושאים קשורים:  היענות עורקית,  קוגניציה,  טרשת נפוצה,  תגובתיות,  כלי דם,  מחקרים
תגובות