לוקמיה מיאלואידית חריפה

מה ההשפעה של Gemtuzumab ozogamicin על לוקמיה מיאלואידית חריפה?

החוקרים הציגו את התוצאות המוקדמות ממחקר שלב 3 שבדק את ההשפעה של הוספת Gemtuzumab ozogamicin לטיפול הסטנדרטי בלוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטציה ב-NPM1

לוקמיה, בדיקת מעבדה (צילום: אילוסטרציה)

ביטוי גבוה של CD33 בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia) עם מוטציה ב-NPM1 מצדיק את ההערכה של טיפול Gemtuzumab ozogamicinי(GO) ב-AML. החוקרים ביצעו מחקר אקראי להערכת GO בשילוב עם טיפולי אינדוקציה וקונסולידציה אינטנסיביים ב-AML עם מוטציה ב-NPM1.

המחקר בוצע בין מאי 2010 לספטמבר 2017 וכלל מטופלים בגילאי 18 ומעלה שהתאימו לטיפול אינטנסיבי. המשתתפים במחקר חולקו באופן אקראי לקבוצות שקיבלו אינדוקציה עם Idarubicin, cytarabine, יetoposide ו-all-trans-retinoic acid עם או בלי תוספת GO. נקודת הסיום המוקדמת (P=0.02) במחקר, של הערכת הישרדות ללא אירועים (EFS – event-free survival) נבדקה שישה חודשים לאחר גיוס המטופלים.

במחקר השתתפו 588 מטופלים שחולקו באופן אקראי לשתי קבוצות (קבוצת הטיפול הסטנדרטי: n=296 וקבוצת הטיפול עם GO: n=292). תוצאות המחקר לא הראו הבדל מובהק סטטיסטי ב-EFS בקבוצת ה-GO בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (יחס הסיכונים: 0.83; רווח בר סמך 95%: 0.65-1.04; P=0.10). בנוסף, נמצא כי שיעור התמותה המוקדם במהלך טיפול האינדוקציה היה 10.3% בקבוצת ה-GO ו-5.7% בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (P=0.05). סיבות המוות בשתי הקבוצות כללו בעיקר זיהומים.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו כי ההיארעות המצטברת של חזרת מחלה (CIR – cumulative incidence of relapse) בקרב מטופלים שהשיגו רמיסיה מלאה (CR- complete remission) או CR עם החלמה המטולוגית לא מלאה (CRi – incomplete hematologic recovery) הייתה נמוכה באופן מובהק בקבוצת ה-GO בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (P=0.005), ללא הבדל בהיארעות המצטברת של מקרי המוות (P=0.80). בנוסף, אנליזה של תתי קבוצות חשפה השפעה מיטיבה מובהקת על EFS ו-CIR של GO בקרב נשים, גיל צעיר (גילאי 70 ומטה) ומטופלים עם FLT3-ITDי(internal tandem duplication) שלילי.

המחקר לא הצליח להשיג את נקודת הסיום המרכזית המוקדמת של EFS, בעיקר כתוצאה משיעורי תמותה גבוהים בקבוצת ה-GO. עם זאת, בקרב מטופלים שהגיעו ל-CR/CRi לאחר טיפול אינדוקציה, היו פחות מקרי חזרה, באופן מובהק, בקבוצת ה-GO בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי.

מקור: 

Schlenk, R.F. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  מוטציה ב-NPM1,  גמטוזומאב אוזוגמיצין,  הישרדות ללא אירועים,  חזרת מחלה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות