קנאביס

אפידמיולגיה של שימוש בקנאביס ותוצאים קשורים אצל מושתלי כליה

במחקר זה נמצא כי שימוש בקנאביס לא היה קשור באופן מובהק לכשלון השתלה מסיבה כלשהי

כליה להשתלה. צילום: שאטרסטוק

מרכזי השתלות שונים מתייחסים לשימוש בקנאביס באופן שונה. הימצאות והשפעת השימוש בקנאביס על תוצאי השתלת כליה אינם ברורים. מטרת המחקר הייתה לסכם את הממצאים הנוגעים להימצאות והשפעת השימוש בקנאביס על תוצאים לאחר השתלת כליה.

החוקרים בצעו סקירת ספרות תוך שימוש ב-Ovid MEDLINE, EMBASE, ו-The Cochrane Library Databases וחיפשו אחר מאמרים אשר עסקו בהימצאות של שימוש בקנאביס אצל מושתלי כליה, ובתוצאים שליליים לאחר השתלת כליה.

החוקרים סקרו סך הכל ארבעה מחקרי עוקבה אשר כללו 55,897 מושתלי כליה. סך הכל, החוקרים העריכו כי הימצאות השימוש בקנאביס הייתה 3.2% (רווח בר-סמך 95% 0.4%-20.5%). בעוד השימוש בקנאביס לא היה קשור באופן מובהק לכשלון השתלה מסיבה כלשהי (יחס הסיכויים=1.31, 95% רווח בר-סמך 0.70-2.46) או תמותה (יחס הסיכויים=1.52, רווח בר-סמך 95% 0.59-3.92), שימוש בקנאביס בקרב מושתלי כליה היה קשור באופן משמעותי לדחיית איבר מושתל מסוג death-censored עם יחס סיכויים של 1.72 (רווח בר-סמך 95% 1.13-2.60).

החוקרים סיכמו כי הימצאות השימוש בקנאביס בקרב מושתלי כליה הייתה 3.2%. השימוש בקנאביס היה קשור לעלייה בדחיית איבר מושתל מסוג death-censored, אך לא לתמותה לאחר השתלת כליה.

מקור:

Pradeep K Vaitla et. al (2020 (Journal of Evidence-Based Medicine DOI: 10.1111/jebm.12401

נושאים קשורים:  קנאביס,  אפידמיולוגיה,  השתלת כליה,  מריחואנה,  השתלה,  מחקרים
תגובות