COVID-19 בישראל

עתירה נגד ממשלת ישראל: חישפו את פרוטוקולים ישיבות הקורונה

גופי תקשורת והתנועה לחופש המידע עתרו לבית המשפט בתביעה שהממשלה תחשוף את חומרי הרקע ופרוטוקולי הישיבות בנושא הקורונה

מתוך ועדת הקורונה בכנסת. צילום: דוברות הכנסת

ארבעה גופי תקשורת ישראליים – "גלובס", "כלכליסט", "הארץ" ותאגיד השידור "כאן" – יחד עם התנועה לחופש המידע, הגישו בסוף השבוע עתירה לבית המשפט לענייניים מנהליים בירושלים ובה דרישה לחייב את המדינה לחשוף את מלוא פרוטוקולי ישיבות הממשלה וקבינט הקורונה שבהן התקבלו החלטות המשפיעות על הציבור כולו, כולל חומרי רקע. מועצת העיתונות והתקשורת בישראל הביעה תמיכה במהלך הזה.

בפנייה לבית המשפט הדגישו העותרים, באמצעות עורכי הדין שחר בן מאיר ויצחק אבירם, כי "על פי הנושא, אין בחומר זה סודות בטחוניים". מועצת העיתונות סבורה כי התקשורת, התובעת את החשיפה, ממלאת בכך את שליחותה בהבאת מידע חיוני לציבור שאורחות חייו הושפעו ישירות ומשמעותית על ידי ההחלטות שהתקבלו.

עוד נטען כי "הבאת ידע והבנה בדרך אמינה ומקצועית רק יסייעו לביצור אמון הציבור בדרך שבה פעלו ויפעלו מקבלי ההחלטות בכל הנוגע למאבק במגיפת הקורונה - ואילו מסך המסתיר כל זאת פוגע באמון זה".

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלי אברבנאל, הורה לממשלה להגיב מיד לעתירה.

נושאים קשורים:  עתירה,  קורונה,  חדשות,  מועצת העיתונות,  ממשלת ישראל
תגובות