השמנת יתר

השמנת יתר אימהית והסיכון למחלות לב וכלי דם בקרב ילדים

השמנת יתר אימהית עשויה להוות גורם סיכון למחלות לב וכלי דם בילדות ובבגרות המוקדמת

עודף משקל והשמנת יתר אימהית עשויה להגביר את הסיכון להשמנה, מחלות לב וכלי דם ומחלות מטבוליות בקרב ילדיהן. במחקר זה, החוקרים בחנו את הקשר בין עודף משקל והשמנת יתר אימהית לבין הסיכון למחלות לב וכלי דם בילדים צעירים.

לצורך כך, נערך מחקר עוקבה עוקבה תוך שימוש בנתונים מתוך ה-Swedish Medical Birth Register. החוקרים חישבו את ה-BMI של האם בשלב מוקדם בהיריון לפי הגובה והמשקל שדווחו על ידי האם בביקור הראשון. הם השתמשו ברגרסיית cox על מנת להעריך את יחס הסיכונים ואת רווחי בר סמך. החוקרים חישבו את פרופורציית ההקשרים המתווכים דרך השלכות ידועות של השמנה אשר גם מנבאות מחלות קרדיווסקולריות ולאחר מכן ביצעו אנליזת מקרה-ביקורת לפי משפחה.

החוקרים זיהו 2,230,115 לידות חי (ללא מומים מולדים) במרשם השוודי בין ינואר 1,992 ועד דצמבר 2,016. סך הכל, 1,741 (0-0.8%) מהצאצאים אובחנו עם מחלות לב וכלי דם בין הגילאים שנה-25 שנים. שיעורי מחלות לב וכלי דם לפי קטגוריות BMI אימהי היו 0.57 פר 10,000 שנות ילד (BMI 18.5-24.9 ק"ג/ מטר2, משקל תקין), 0.61 פר 10,000 שנות ילד (25.0-29.9 ק"ג/ מטר2 ; עודף משקל), 0.67 פר 10,000 שנות-ילד (30.0-34.9 ק"ג/ מטר2;  השמנת יתר דרגה 1), 1.02 פר 10,000 שנות-ילד (35.0-39.9 ק"ג/מטר 2; השמנת יתר דרגה 2), ו-1.38 פר 10,000 שנות-ילד (>40 ק"ג/ מטר2; השמנת יתר דרגה 3). בהשוואה לילדים של אימהות עם BMI תקין, יחס הסיכונים למחלות לב וכלי דם היה 1.10 (רווח בר-סמך 95% 0.97-1.25) עבור עודף משקל, 1.16 (0.95-1.43) עבור השמנת יתר דרגה 1, 1.84 (1.36-2.49) עבור השמנת יתר דרגה 2, ו-2.51 (1.60-3.92) עבור השמנת יתר דרגה 3. הסיכון למחלות לב וכלי דם עלה בהתאם לחומרת השמנת היתר האימהית ותווך חלקית על ידי סיבוכים מיילדותיים הקשורים לאספיקציה.

לסיכום, ממצאים אלו מצביעים על כך שהשמנת יתר אימהית עשויה להוות גורם סיכון למחלות לב וכלי דם בילדות ובבגרות המוקדמת. עם זאת תוצאות אלו מצריכות זיהוי של המכניזם המוביל לעליה בסיכון למחלות לב וכלי דם בקרב ילדים לאימהות עם עודף משקל או השמנת יתר.

מקור:

Razaz, N. et al. (2020) the lancet diabetes & endocrinology;8:7

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  מחלות לב וכלי דם,  גורם סיכון,  ילדים,  מחקרים
תגובות