עצירות

שימוש ארוך טווח בביסאקודיל כטיפול בעצירות פונקציונלית בילדים

חוקרים סבורים כי ביסאקודיל הינו טיפול יעיל ונסבל היטב לעצירות פונקציונלית בילדים

03.11.2020, 17:47

זה מכבר, הטיפול הסטנדרטי בעצירות בילדים כולל בתוכו משלשלים אוסמוטיים, כאשר משלשלים ממריצים משמשים רק בתור טיפול הצלה. ישנו רק מידע מועט בנוגע לשימוש קבוע וארוך טווח בביסאקודיל בילדים, על אף השימוש הרחב בו כטיפול בעצירות במבוגרים ובילדים כאחד.

החוקרים ביצעו סקירה רטרוספקטיבית של חולים עם עצירות פונקציונלית שאינה מגיבה לטיפול קונבנציונלי (קרי שימוש קבוע במשלשלים אוסמוטיים ושימוש לסירוגין במשלשלים ממריצים רק בתור טיפול הצלה), שקיבלו הפניה לבית חולים שלישוני בין החודשים ינואר 2007 לדצמבר 2014. לחולים במחקר הייתה תדירות יציאות של פעמיים בשבוע או פחות, והם קיבלו טיפול עם ביסאקודיל באופן קבוע במשך יותר מ-4 שבועות. החוקרים תיעדו את המאפיינים הדמוגרפיים, מינון הביסאקודיל ואת משך הטיפול בו, כמות היציאות בשבוע לפני ואחרי הטיפול, נוכחות של תופעות לוואי ומשך תקופת המעקב. החוקרים הגדירו הצלחה של הטיפול כאשר תדירות היציאות עלתה מתחילת למחקר ל-3 בשבוע או יותר.

החוקרים הכלילו במחקר סך של 164 חולים, כאשר 52% מהם היו בנות והגיל החציוני היה 9.45 שנים (טווח בין רבעוני 0.9-21). הם מצאו כי המינון החציוני של ביסאקודיל היה 5 מ"ג ליום, משך הטיפול החציוני היה 14 חודשים (1-77 חודשים), כאשר 90% מהחולים נטלו את התרופה למשך יותר מ-36 חודשים. עוד דיווחו כי כמות היציאות החציונית בשבוע הוכפלה לאחר תחילת הטיפול, מ-2 ל-4 יציאות בשבוע (P<0.001). זאת ועוד, נמצא כי כ-57% מהחולים חוו תגובה מוצלחת לטיפול. לבסוף, מצאו החוקרים כי במהלך תקופת מעקב ארוכת טווח, 55% מהחולים נגמלו בהצלחה מביסאקודיל (עם חציון זמן של 18 חודשים), ו-9% מהנבדקים דיווחו על תופעות לוואי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ביסאקודיל הינו יעיל ונסבל היטב, כטיפול ארוך טווח בעצירות פונקציונלית בילדים, שאינה מגיבה לטיפולים הרגילים. הם מדווחים כי מרבית החולים במחקר עם תגובה חיובית לטיפול, נגמלו מהתרופות בהצלחה.

מקור: 

Silvana, B. et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2020; 71(3); 288-291. doi: 10.1097/MPG.0000000000002795

נושאים קשורים:  עצירות,  משלשלים אוסמוטיים,  ביסאקודיל,  מחקרים
תגובות