חיסונים

האם הדרישה לחסן ילדים בבתי הספר באמת מעלה את אחוז המחוסנים?

בארה"ב הדרישה לחסן בני נוער משתנה בין המדינות השונות. במחקר זה נמצא שבמדינות אשר מחייבות לחסן בני נוער טרם כניסתם לבתי הספר - אחוז בני הנוער המחוסנים אכן גבוה יותר

01.11.2020, 10:45

כיסוי החיסון נגד וירוס הפפילומה (HPV) אינו מיטבי בארצות הברית. עקב כך עלה צורך לחקור את הקשר בין הדרישה לחיסון תלמידי בית ספר ל-HPV לבין כיסוי החיסון ל-HPV.

מטרת מחקר זה היא לבחון את הקשר בין הדרישה של אזורים מסוימים בארה"ב (במדינת וירג'יניה, רוד איילנד ומחוז קולומביה) לחסן תלמידים ל-HPV, לעליה באחוז המחוסנים בהשוואה לאזורים אחרים בארה"ב - לפי נתוני ה-National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.

במחקר חתך רוחב זה של האוכלוסייה, נלקח מידע ממאגר נתוני חיסוני בני הנוער הלאומי של ארה"ב לשנת 2017 ונבדקה רמת ההתחסנות הלאומית. מידע מהשנים 2008 ועד 2017 נבחן על מנת להעריך את הקשר בין הדרישה להתחסנות טרם הכניסה לבתי הספר לבין אחוזי ההתחסנות. הנתונים התקבלו עבור מתבגרים בגילאי 13 עד 17 בארה"ב עם היסטוריית חיסוני HPV המדווחת על ידי אנשי מקצוע בתחום הרפואה. במסגרת מחקר זה בוצעו שני ניתוחים עיקריים, מחקר רוחב על האוכלוסייה שכלל 4,784 מטופלים והשוואת שינוי מדיניות - לפני ואחרי החלת המדיניות, בו השתתפו 42,431 מטופלים. מחקר זה נערך החל מה-1 במאי 2019 ועד ל-31 במרץ 2020.

מחקר חתך זה כלל 4,784 מתבגרים בגילאי 13 עד 17 (2228 [46.6%] בנות; 2556 [53.4%] בנים; גיל ממוצע 15.0, שגיאת תקן- 1.4 שנים; טווח בין-רבעוני- 14-16 שנים). בהשוואה למחוזות (county) שונים באותן המדינות, ברוד איילנד ובמחוז קולומביה, שיש להם דרישת כניסה ללימודים של חיסון ל-HPV, היו רמות גבוהות יותר של התחלת מתן החיסון ל-HPV (רוד איילנד: יחס סיכויים מותאם aOR)י- 4.34, רווח בר-סמך של 95% - 2.16-10.00; מחוז קולומביה: aOR - 2.35, רווח בר-סמך של 95% - 1.39-4.19). עם זאת, בהשוואה למדינות אחרות, מס' התחלות החיסון ל-HPV בוירג'יניה לא היו שונה באופן משמעותי בין המחוזות השונים בה (aOR - 1.01, רווח בר-סמך של 95% - 0.72-1.42). בהשוואת שינוי המדיניות בין השנים 2008-2017 היו מעורבים 42,431 מתבגרים בגילאי 13-17 (22,362 [52.7%] בנות; 20,069 [47.3%] בנים; גיל ממוצע - 15.0 שגיאת תקן 1.4 שנים; טווח בין-רבעוני - 14-16 שנים). רמות התחלת חיסון HPV לאחר שינוי המדיניות בקרב בנות היו גבוהות משמעותית ברוד איילנד (aOR - 3.12, רווח בר-סמך של 95% - 1.02-5.07) מאשר ערכי המדיניות שלפני. שינויים דומים נצפו בהתחלת חיסון ה-HPV בקרב בנים במחוז קולומביה (aOR - 6.36, רווח בר-סמך של 95% - 4.27-9.46) וברוד איילנד (aOR - 5.84, רווח בר-סמך של 95% - 3.92-8.69) בהשוואה לפני החלת המדיניות. ביחס למדינות אחרות באותה תקופה, הן בנות והן בנים ברוד איילנד ובנים במחוז קולומביה חוו עליה גדולה יותר בתחילת החיסון ל-HPV. לדוגמה, ברוד איילנד, אחוזי ההתחסנות אצל בנים בגילאי 16 עד 17 היו פי 7.32 (רווח בר-סמך של 95% - 3.56-15.06) מהשינוי בהתחלות חיסון HPV לפני החלת המדיניות ואילו לבנות בגילאי 16 עד 17 היה פי 1.28 (רווח בר-סמך של 95% - 0.6-2.73) לפני השינוי. במחוז קולומביה, לבנים היה סיכוי של פי 6.36 (רווח בר-סמך של 95% - 4.27-9.46) גבוה יותר להתחסנות לאחר השינוי במדיניות החיסון ל-HPV.

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שהדרישות לחיסוני כניסה לבתי הספר ל-HPV קשורות לעלייה באחוזי ההתחסנות. הרחבת מדיניות זו עשויה להגביר את החלת החיסון בארה"ב.

מקור:

Ko JS. Et al. (2020) JAMA Pediatr. 174(9):861–867.

נושאים קשורים:  חיסונים,  HPV,  מדיניות חיסונים לאומית,  מחקרים
תגובות