יתר לחץ דם

מגמות בבקרה בקרב בוגרים אמריקאים עם יתר לחץ דם

מאז 2014 חלה ירידה בשכיחות בקרת לחץ דם בקרב מבוגרים אמריקאים 

19.10.2020, 11:05
מדידת לחץ דם (צילום: אילוסטרציה)

חשיבות בקרת לחץ הדם (BP) מפחיתה את הסיכון למחלות לב וכלי דם. במטרה לקבוע אם בקרת BP בקרב מבוגרים עם יתר לחץ דם בארה"ב השתנתה בין השנים 1999-2000 ובהמשך בין 2017-2018 סיכמו החוקרים מ-University of Alabama בבירמינגהם מהמכונים הלאומיים לבריאות בבתסדה ומההסתדרות הרפואית האמריקאית נתונים מסקרי בריאות ותזונה לאומיים שפרסומם עתה ב-Journal of the American Medical Association מציגים מגמות חשובות במניעת גורם סיכון משמעותי לתחלואה במבוגרים.

המאמר מסכם ניתוח חתכים רוחבי (Serial cross-sectional analysis) של סקרי הבריאות והתזונה הלאומית בארה"ב. הניתוח מציג נתונים משוקללים ומייצג מבוגרים בארה"ב, בין השנים 1999-2000 ובין 2017-2018 (10 מחזורים), כולל 18,262 מבוגרים אמריקאים בגילאי 18 ומעלה עם יתר לחץ דם (סיסטולית - 140 מ"מ כספית ומעלה, דיאסטולית - 90 מ"מ כספית ומעלה), או שימוש בתרופות נגד יתר לחץ דם. תאריך איסוף הנתונים הסופי היה 2018.

ממוצע BP מחושב באמצעות 3 מדידות. התוצאה העיקרית של בקרת BP הוגדרה כרמת BP סיסטולית נמוכה מ-140 מ"מ כספית ורמת BP דיאסטולית נמוכה מ-90 מ"מ כספית.

בקרב 51,761 המשתתפים שנכללו בניתוח זה, הגיל הממוצע היה 48 (סטיית תקן 19) שנים ו-25,939 (50.1%) היו נשים; 43.2% היו מבוגרים לבנים שאינם היספנים; 21.6%, מבוגרים שחורים שאינם היספנים; 5.3%, מבוגרים אסייתיים שאינם היספנים; ו-26.1%, מבוגרים היספנים. בקרב 18,262 המבוגרים הסובלים מיתר לחץ דם, השיעור המתואם לגיל של BP מבוקר עלה מ-31.8% (רווח בך סמך 95%: 26.9%-36.7%) בשנים 1999-2000 ל-48.5% (רווח בר סמך 95%: 45.5%-51.5%) בשנים 2007-2008 (P<.001 למגמה), נשאר יציב והיה 53.8% (רווח בר סמך 95%: 48.7%-59.0%) בשנים 2013-2014 (P = .14 למגמה), ואז ירד ל-43.7% (רווח בר סמך 95%: 40.2%-47.2%) בשנים 2017-2018 (P = .003 למגמה).

בהשוואה למבוגרים בגילאי 18 עד 44 שנים, נמצא כי פיקוח על לחץ דם מבוקר היה שכיח יותר בקרב בני 45 עד 64 שנים (49.7% לעומת 36.7%; יחס שכיחות מותאם 1.18; רווח בר סמך 95%: 1.02-1.37) ופחות בקרב בני 75 שנים ומעלה (37.3% לעומת 36.7%; יחס שכיחות מותאם 0.81; רווח בר סמך 95%: 0.65-0.97). וכמו כן, כי BP מבוקר היה פחות שכיח בקרב: מבוגרים שחורים שאינם היספנים לעומת מבוגרים לבנים שאינם היספנים (41.5% לעומת 48.2%, בהתאמה; יחס שכיחות מותאם 0.88;רווח בר סמך 95%: 0.81-0.96).

בקרב אנשים עם ביטוח פרטי (48.2%), מדיקייר (53.4%) או ביטוח בריאות ממשלתי, שאינו מדיקייר או מדיקייד (43.2%), נמצא כי BP היה מבוקר לעומת מבוגרים ללא ביטוח בריאות (24.2%) (יחס שכיחות מתואם 1.40; רווח בר סמך 95%: 1.15-1.89, יחס שכיחות מתואם 1.47; רווח בר סמך 95%: 1.08-1.80 ויחס שכיחות מתואם 1.36; רווח בר סמך 95%: 1.04-1.76 – בהתאמה).

החוקרים מצאו גם כי BP מבוקר היה שכיח יותר בקרב אלו עם לעומת אלה ללא שייכות למסגרת רפואית קבועה (48.4% לעומת 26.5%, בהתאמה; יחס השכיחות המותאם 1.48; רווח בר סמך 95%: 1.13-1.94) ובקרב אלו שהיו לעומת אלו שלא ביצעו מעקב רפואי בשנה האחרונה (49.1% לעומת 8.0%; יחס שכיחות מותאם  5.23; רווח בר סמך 95%: 2.88-9.49).

מסקנות ורלוונטיות בסדרת סקרי חתך ששוקללו כמייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בארה"ב, שכיחותם של BP מבוקרת עלתה בין השנים 1999-2000 ל-2007-2008, לא השתנתה משמעותית בין השנים 2007-2008 עד 2013-2014, ואז ירד לאחר 2013-2014.

מקור:

Muntner P, Hardy ST, Fine LJ, et al. Trends in Blood Pressure Control Among US Adults With Hypertension, 1999-2000 to 2017-2018. JAMA. 2020;324(12):1190–1200. doi:10.1001/jama.2020.14545

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  ארה"ב,  גברים,  בדיקות קרדיווסקולריות,  מחקרים
תגובות