מיאלופיברוזיס

הקשר בין מיאלופיברוזיס לאירועי פקקת תסחיפית: עוקבה רטרוספקטיבית מבוססת אוכלוסייה

חוקרים סבורים כי מיאלופיברוזיס מעלה את הסיכון לפתח אירוע של פקקת ורידים תסחיפית

פקקת ורידית (אילוסטרציה)
פקקת ורידית (אילוסטרציה)

עד היום, הסיכון לפתח אירוע של פקקת תסחיפית במיאלופיברוזיס נותר לא מוגדר לחלוטין. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין מיאלופיברוזיס לאירועי פקקת תסחיפית – הן וורידית והן עורקית.

החוקרים ערכו עוקבה על 1,469,790 מבוגרים ללא אבחנה של מיאלופיברוזיס, מהתאריך 1 לינואר 2007. את הנבדקים בחרו מתוך רשומות רפואיות ממוחשבות של נותן שירותי הבריאות הגדול ביותר בישראל. החוקרים עקבו אחרי המשתתפים עד ה-31 לדצמבר 2016, במטרה לזהות היארעות של מיאלופיברוזיס. החוקרים התאימו לכל מקרה של מיאלופיברוזיס ארבעה נבדקי בקרה שנבחרו באקראי, שהותאם לפי גיל, מגדר, זהות דתית ותאריך הייחוס. החוקרים עקבו אחר שתי הקבוצות, החל מיום הייחוס ועד ה-31 לדצמבר 2017, במטרה לזהות האם התרחש אירוע פקקת תסחיפית וורידית ו/או עורקית.

החוקרים הכלילו במחקר 642 מטופלים עם מיאלופיברוזיס ו-2,568 נבדקי בקרה מותאמים. החוקרים מצאו כי מיאלופיברוזיס היה קשור באופן בלתי תלוי לסיכון מוגבר לאירוע פקקת תסחיפית וורידית, אך לא לעורקית. יחסי הסיכונים לפי ציון הזיקה המותאם היו 6.88 (רווח בר-סמך 95%: 2.02-23.45) לפקקת ורידים תסחיפית, ו-0.94 (רווח בר-סמך 95%: 0.49-1.77) לפקקת עורקים תסחיפית. עוד מצאו החוקרים כי אירועי פקקת ורידים תסחיפית הופיעו באתרים לא שגרתיים, באופן כמעט בלעדי בחולים עם מיאלופיברוזיס (ארבעה אירועים של Budd Chiari לעומת אפס אירועים, ושני אירועים ורידיים במתלה המעי, לעומת מקרה אחד בקבוצת הבקרה). זאת ועוד, היה סיכוי גבוה יותר להתרחשות אירוע פקקת, סמוך לזמן האבחנה של מיאלופיברוזיס. החוקרים לא מצאו קשר משמעותי בין טיפול עם מעכבי JAK2 (רוקסוליטיניב), לבין הסיכון לפתח פקקת ורידית (יחס סיכונים 0.97, רווח בר-סמך 95%: 0.3-3.12) או עורקית (יחס סיכונים 1.68, רווח בר-סמך 95%: 0.78-3.62).

החוקרים הגיעו למסקנה כי מיאלופיברוזיס קשור לסיכון מוגבר לפתח אירוע של פקקת ורידים תסחיפית, אך לא פקקת עורקים תסחיפית. בנוסף, במיאלופיברוזיס יש יותר סיכוי לפתח אירוע פקקת ורידים תסחיפית באתרים לא שגרתיים, ויש יותר סיכוי שהאירוע יתרחש זמן קצר לאחר האבחנה.

מקור:

Saliba, W. et al. (2020). Journal of Thrombosis and Haemostasis; 18(4); 916-925. https://doi.org/10.1111/jth.14754

נושאים קשורים:  מיאלופיברוזיס,  פקקת ורידים תסחיפית,  פקקת עורקים תסחיפית,  מחקרים
תגובות