הפטיטיס C

יחס עלות-תועלת בהשתלת לב מתורמים חיוביים להפטיטיס C בחולים שליליים לנגיף

חוקרים סבורים כי הנכונות לקבל כל לב, הן מתורם חיובי והן שלילי להפטיטיס C, הינה משתלמת מבחינה כלכלית ומשפרת תוצאים קליניים

MRI של הלב. אילוסטרציה

ידוע זה מכבר כי התוצאים של השתלת לב מתורם חיובי להפטיטיס C בחולה שהינו שלילי לנוכחות הנגיף בשילוב עם טיפול אנטי-ויראלי, הינם משביעי רצון.

החוקרים ביקשו להעריך את יחס העלות-תועלת בעוקבה של מושתלי לב שהיו מוכנים או לא מוכנים לקבל את האיבר מתורם שהוא חיובי לנגיף. החוקרים דימו באמצעות מודל מרקוב את התוצאים ארוכי הטווח בקרב חולים ללא הפטיטיס C, שנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלה. לאחר מכן, השוו את העלויות (בדולר ארה"ב בשנת 2018) ואת התוצאים הבריאותיים (על פי QALY - quality‐adjusted life‐years), בין חולים המוכנים לעבור השתלת לב מכל תורם לבין כאלו שמוכנים לקבל השתלה רק מתורם שהוא שלילי להפטיטיס C. החוקרים הניחו כי הימצאות התורמים שהם חיוביים לנגיף הינה 4.9%, וכי עלות הטיפול עבור חולים שקיבלו לב מתורם חיובי הייתה 39,600$ לטיפול עם שיעור ריפוי של 95%. החוקרים השוו את יחס העלות-תועלת המצטבר לסף מוכנות לתשלום של 100,000$/רווח ב-QALY. ניתוח הרגישות כלל ריבוד לפי סוג דם או איזור מגורים, כמו גם תוצאים שליליים אפשריים הקשורים לקבלת לב מתורם חיובי.

החוקרים מצאו כי בהשוואה לחולים שהסכימו לקבל רק לב מתורם שלילי להפטיטיס C, הסכמה לקבל כל לב הייתה קשורה לתוספת של 0.14 שנות חיים ו-0.11 QALY, אך עם הוספת עלויות בסך של 9,418$ לכל מטופל. החוקרים דיווחו כי לנכונות לקבל כל לב היה יחס עלות-תועלת טוב (85,602$ לכל QALY שנוספה למטופל). זאת ועוד, התוצאות נותרו עוצמתיות בכל האזורים ולכל סוגי הדם, למעט סוג AB. לבסוף, נמצא כי ההסכמה לקבל כל לב נותרה משתלמת בתנאי שהתמותה לאחר ההשתלה וסך העלויות בקרב חולים שקיבלו לב עם הפטיטיס C, לא היו גבוהים מ-7% בהשוואה לחולים שקיבלו לב מתורם שלילי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הנכונות לקבל השתלת לב ללא תלות במצבו של התורם מבחינת הדבקה בהפטיטיס C, הינה בעלת יחס עלות-תועלת טוב ומשפרת את התוצאים הקליניים.

מקור:

Logan, C. et al. (2020). American Journal of Transplantation. https://doi.org/10.1111/ajt.16245

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  יחס עלות-תועלת,  השתלת לב,  מחקרים
תגובות