מלנומה

האם הגרסה השמינית של ה-AJCC לקביעת שלב המחלה במלנומה מנבאת טוב יותר את הפרוגנוזה?

החוקרים הראו כי ה-AJCC8 מדויקת יותר בניבוי הפרוגנוזה של מטופלים עם מלנומה בשלב 3 בהשוואה ל-AJCC7, וסברו כי שימוש בה יכול לשפר את ניתוח הנתונים במחקרים קליניים פעילים

12.10.2020, 17:06

ה-AJCCי(American Joint Committee on Cancer) טוענים כי הגרסה השמינית של שיטת קביעת השלב (AJCC8) מדויקת יותר בהשוואה לגרסה השביעית (AJCC7). עם זאת, קיים חשש שהטמעה של הגרסה השמינית תפגע בניתוח הנתונים של מחקרים קליניים פעילים בקרב מטופלים בשלב 3 של המחלה. החוקרים השתמשו בעוקבה בלתי תלויה של מטופלים עם מלנומה במטרה לבחון את מידת השיפור בדיוק הפרוגנוסטי של AJCC8 בהשוואה ל-AJCC7.

החוקרים ניתחו עוקבה פרוספקטיבית שכללה 1,315 מטופלים. הם בחנו את הגידול הראשוני ואת סיווג הבלוטות של מטופלים בשלב 1-3 תוך שימוש ב-AJCC7 ו-AJCC8 על מנת לסווג את המטופלים לשלבי המחלה בעת האבחון. בהמשך, החוקרים השוו את ההישרדות ללא הישנות (RFS – recurrence-free survival) וההישרדות הכוללת (OS – overall survival) ע"י עקומות קפלן-מאייר ומבחני Log-rank. לאחר מכן, החוקרים השוו את אינדקס ההתאמה (Concordance indices) של יכולת ההבחנה הפרוגנוסטית ואת ה-AUCי(Area under the curve) של הישרדות ל-5 שנים לניבוי ה-RFS וה-OS. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו צדדיים.

תוצאות המחקר חשפו כי מטופלים בשלב II2 המשיכו להדגים תוצאים קשים יותר בהשוואה למטופלים בשלב IIIa, עם RFS ל-5 שנים של 26.5% (רווח בר סמך 95%: 12.8-55.1%) בהשוואה ל-56.0% (רווח בר סמך 95%: 37.0-84.75%) לפי ה-AJCC8י(P=0.002). בנוגע למטופלים בשלב 1, ההסרה של אינדקס מיטוזות מקביעת סיווג ה-T הורידה את ערך הניבוי, אך לא באופן מובהק סטטיסטי (אינדקס התאמה של RFSי[C-index]=י0.63, רווח בר סמך 95%: 0.56-0.69; ל-0.56, רווח בר סמך 95%: 0.49-0.63, P=0.07 ; OS C-index = 0.48, רווח בר סמך 95%: 0.38-0.58; ל-0.48, רווח בר סמך 95%: 0.41-0.56, P=0.90). בנוגע למטופלים בשלב 2, ניבוי הפרוגנוזה נותר קבוע (RFS C-index = 0.65, רווח בר סמך 95%: 0.57-0.72; OS C-index = 0.61, רווח בר סמך 95%: 0.50-0.72) ועבור מטופלים בשלב 3, ה-AJCC8 הניב יכולת ניבוי טובה יותר באופן מובהק בנוגע ל-RFSי(C-index=0.65, רווח בר סמך 95%: 0.60-0.70; ל-0.70, רווח בר סמך 95%: 0.66-0.75, P=0.01).

החוקרים הצליחו להראות כי בהשוואה ל-AJCC7, ה-AJCC8 מאפשר ניבוי פרוגנוסטי מדויק יותר עבור מטופלים עם מלנומה בשלב 3. כמו כן, הם סברו כי קביעת שלב המחלה מחדש בעוקבה גדולה של מטופלים יכולה לשפר את האנליזה של מחקרים קליניים פעילים.

מקור:

Bajaj, S. et al. (2020) JNCI 112,9.

נושאים קשורים:  מלנומה,  קביעת שלב מחלה,  ניבוי פרוגנוזה,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא הישנות,  מחקרים
תגובות