פגיעה עצמית

עמדות הצוות המטפל כלפי התנהגות של פגיעה עצמית לא אובדנית

הנשאלים הביעו רמות נמוכות של רגשות שליליים וגישות חיוביות ואכפתיות כלפי מטופלים עם NSSI, דבר המצביע על נטייה טובה לעבודה אמפתית ולמניעת שחיקה ארוכת טווח

טיפול מוצלח יותר במטופלים עם התנהגויות של פגיעה עצמית מושפע מהעמדות של אנשי מקצוע בתחום הבריאות כלפיהם. בבריאות הנפש, אחיות הן אלה שמבלות את הזמן הרב ביותר בטיפול בחולים אלה. מטרת מחקר זה של צוות חוקרים מהאוניברסיטה ו-University Psychiatric Hospital Ljubljana בסלובניה הייתה לחקור את רגשותיהן ואת עמדותיהן של אחיות העובדות במסגרות פסיכיאטריות שונות כלפי מתבגרים ומבוגרים צעירים עם פגיעה עצמית לא-אובדנית (NSSI). המאמר פורסם בכתב העת Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

אחים ואחיות מבית חולים פסיכיאטרי שלישוני, המספקים טיפול נפשי לחולים עם NSSI על בסיס יומי בלובליאנה היוו את קבוצת המחקר: (20 גברים, 56 נשים; גיל ממוצע: 42 סטיית תקן: 8 שנים; ניסיון עבודה ממוצע: 20, סטיית תקן 9 שנים). הנתונים נאספו באמצעות שאלון דיווח עצמי המורכב משלושה חלקים (נתונים סוציו-דמוגרפיים, נטל רגשי, כלי המדידה SHAS = Self-Harm Antipathy-Scale). בשני החלקים האחרונים של השאלון, הנבדקים דירגו את רמת ההסכמה שלהם עם הרגשות וההצהרות בסולם ליקרט של חמש נקודות. מבחנים לא פרמטריים שימשו לניתוח סטטיסטי באמצעות SPSS. המשמעות הסטטיסטית נקבעה ל-p<0.05. מהימנות המבחן הסופי לניתוח במחקר זה: α = 0.61.

רגשות של אחיות כלפי מטופלים עם NSSI לא היו מאוד שליליים והעמדות היו חיוביות. רגש חוסר האונים היה הנפוץ ביותר (בסולם ליקרט: 3.55 סטיית תקן 1.038) מבין הרגשות שנחקרו, ואחריו חוסר ודאות (3.21 סטיית תקן 1.225). הנבדקים ביטאו בשאלון אי הסכמה עם תחושת כעס (2.34 סטיית תקן 1.17) וייאוש (2.07 סטיית תקן 1.09) והביעו חוסר החלטיות לגבי תחושת פחד (3.07 סטיית תקן 1.2). בצוות הסיעודי, אלה עם רמת השכלה גבוהה הרגישו רגשות שליליים יותר מאלו עם השכלה בינונית. הבדלים בחינוך הסיעודי הספציפי לתחלואה לא השפיעו על העמדות. אחים ואחיות שעבדו ביחידות שאינן פסיכותרפיות הרגישו יותר רגשות שליליים ופחות עמדות חיוביות מאלו שעבדו ביחידות פסיכותרפיות. מגדר לא השפיע על הרגשות כלפי המטופלים, אך האחיות לעומת האחים היו עם רגש חיובי יותר כלפי המטופלים ועם פחות עמדות שליליות.

הנשאלים הביעו רמות נמוכות של רגשות שליליים וגישות חיוביות ואכפתיות כלפי מטופלים עם NSSI, דבר המצביע על נטייה טובה לעבודה אמפתית ולמניעת שחיקה ארוכת טווח. עם זאת, ההבדלים שנצפו ביחס להשכלה, מגדר ובעיקר סביבת העבודה מצביעים על הצורך לתגבר תמיכה סביבתית, חינוכית ופיקוחית בקרב הצוות הסיעודי המטפל במטופלים עם התנהגויות של פגיעה עצמית.

מקור:

Pintar Babič, M., Bregar, B. & Drobnič Radobuljac, M. The attitudes and feelings of mental health nurses towards adolescents and young adults with nonsuicidal self-injuring behaviors. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 14, 37 (2020). doi.org/10.1186/s13034-020-00343-5

נושאים קשורים:  פגיעה עצמית,  אשפוז פסיכיאטרי,  צוות סיעודי,  מחקרים
תגובות