דיאליזה פריטונאלית

אינדקס סיכון תזונתי גריאטרי נמצא בקורלציה עם תמותה במטופלי דיאליזה פריטונאלית

האם אינדקס תזונה גריאטרי יכול להוות מרקר קליני בשימוש תדיר בהערכת תזונה במטופלי דיאליזה?

תת-תזונה הינו אחד הסיבוכים הנפוצים ביותר במטופלי דיאליזה. אינדקס סיכון תזונתי גריאטרי (GNRI) נמצא בשימוש רק לעיתים נדירות במטופלי דיאליזה, בפרט במטופלי דיאליזה פריטוניאלית (PD).

מטרת המחקר הייתה להשתמש ב-GNRI בכדי להעריך את המצב התזונתי ההתחלתי של מטופלי PD וכן לבחון את הקורלציה בין GNRI ותמותה במטופלי PD כרוניים.

במחקר נבחנו בצורה רטרוספקטיבית רשומות רפואיות על מנת לזהות את כל המבוגרים (≥18 שנים) אשר עברו PD למעלה מ-3 חודשים לפני הכללתם במחקר החל מינואר 2005 עד דצמבר 2017.

הקורלציה בין GNRI ותמותה נבחן על ידי עקומת מאייר קפלן ואנליזת cox לסיכון יחסי.

סך של 1'804 מטופלים הוכללו במחקר. קורלציות משמעותיות נצפו בין GNRI התחלתי ובין אינדקס charlson, חומצה אורית, סידן , אשלגן, טריגליצרידים, כולסטרול LDL, המוגלובין ועוד (בדם).

אנליזת מודל cox רב משתנית הדגימה כי GNRI נמצא בקורלציה עם תמותה מכל הסיבות. (יחס סיכונים=0.96, P<0.001 רווח בר סמך 95%, 0.95-0.98) לאחר תיקון. בהשוואה לקבוצה בעלת ה-GNRI הנמוך ביותר, תמותה מכל סיבה הופחתה משמעותית עבור כל רמה של GNRI לאחר תיקון, עבור פקטורים משפיעים שונים וסיכון התמותה עבור ציון GNRI הגבוה ביותר הופחת ב-66%. ניתוח מדד השרידות בעקומת מאייר קפלן היה שונה משמעותית בין ארבע הקבוצות במונחים של תמותה מכלל הסיבות וכן עבור תמותה ממחלות לב-ריאה וכן תמותה ממחלות כלי דם מוחיים (מבחן log-rank,יP < 0.05)

לסיכום, התוצאות הדגימו כי GNRI נמצא בקורלציה משמעותית עם תמותה ויכול להוות מרקר קליני פשוט ושימושי עבור הערכת מצב תזונתי במטופלי PD.

מקור:

Mian Ren et al. (2020). Internal medicine journal. doi:10.1111/imj.14680 

נושאים קשורים:  דיאליזה פריטונאלית,  אינדקס תזונה גריאטרי,  הערכה תזונתית,  תמותה,  מחקרים
תגובות