אנדומטריוזיס

טיפול באלגוליקס והשפעתו על מדדי איכות חיים בנשים עם אנדומטריוזיס

נשים עם אנדומטריוזיס הסובלות מכאבים בינוניים עד קשים חוות הטבות קליניות משמעותיות ומובהקות סטטיסטית תחת טיפול באלגוליקס לעומת אינבו

מחקר זה שפורסם ב-Obstetrics and Gynecology בחן את ההשפעה של אלגוליקס על איכות חיים הקשורה בבריאות בנשים עם אנדומטריוזיס. במחקר בוצעה אנליזה משולבת של שני מחקרי פאזה 3 ובוצע שימוש בשאלון EHP-30י(Endometriosis Health Profile-30) על מנת להעריך איכות חיים הקשורה בבריאות.

המשתתפות חולקו לקבוצה שקיבלה אינבו, קבוצה שקיבלה אלגוליקס 150 מ"ג פעם ביום ואלגוליקס 200 מ"ג פעמיים ביום. המשתתפות התבקשו למלא את שאלון EHP-30 בתחילת המחקר ובחודש 1, 3 ו-6 לטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר שישה חודשים, ההסתברות להשגת תגובה חיובית עבור כאב, חוסר אונים, תדמית עצמית, תמיכה סוציאלית ואינטראקציה מינית, לפי הגדרות שאלון ה-EHP-30, היתה גבוהה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצה שקיבלה אלגוליקס 200 מ"ג פעמיים ביום לעומת קבוצה האינבו (הסתברות הגדולה ב-169%, 129%, 80%, 70%, 67% ו-62%, בהתאמה, p<0.001).

למרות שהשפעת הטיפול היתה קטנה יותר בקבוצת האלגוליקס 150 מ"ג פעם ביום לעומת קבוצה 200 מ"ג פעמיים ביום, גם בקבוצה זו הודגמה הסתברות גבוהה יותר להשגת שיפור קליני בכל התוצאים שנבדקו פרט לאינטראקציה מינית לעומת קבוצת האינבו.

החוקרים מסכמים כי נשים עם אנדומטריוזיס הסובלות מכאבים בינוניים עד קשים חוות הטבות קליניות משמעותיות ומובהקות סטטיסטית תחת טיפול באלגוליקס לעומת אינבו.

מקור:

Taylor, H.S. et al. (2020) Obstetrics and Gynecology. 202. 136(3), 501

נושאים קשורים:  אנדומטריוזיס,  אלגוליקס,  איכות חיים,  מחקרים