מיאלומה נפוצה

איך ניתן לשפר את ניבוי הסיכון להתקדמות ממיאלומה נפוצה זוחלת למיאלומה נפוצה?

החוקרים מצאו מספר שינויים גנטיים הקשורים לסיכון מוגבר להתקדמות ממיאלומה נפוצה זוחלת למיאלומה נפוצה, אותם ניתן לשלב במודלי הסיכון הקליניים

מיאלומה נפוצה זוחלת (SMM – Smoldering multiple myeloma) היא מצב מקדים של מיאלומה נפוצה (MM – multiple myeloma), עם סיכון שנתי של 10% להתקדמות המחלה. קיימים מודלים פרוגנוסטיים רבים לריבוד הסיכון להתקדמות מחלה, עם זאת, הם מבוססים רק על מטריצות קליניות. הגילויים של שינויים בגנום הנמצאים בבסיס התקדמות המחלה ל-MM עשויים לשפר את מודלי הסיכון הקיימים.

החוקרים השתמשו בריצוף הדור הבא בכדי לחקור 214 מטופלים עם SMM. הם השתמשו בריצוף אקזומים מלא ב-166 גידולים, כולל 5 גידולים עם דגימות סדרתיות, וריצוף מכוון עמוק ב-48 גידולים.

תוצאות המחקר הראו כי מרבית השינויים הגנטיים הנדרשים להתקדמות המחלה מופיעים כבר בזמן האבחנה של SMM. באופן ספציפי יותר, החוקרים מצאו כי שינויים במסלול של Mitogen-activated protein kinase (וריאנטים בנוקלאוטיד אחד [SNVs – single nucleotide variants] ב-KRAS ו-NRAS), במסלול תיקון הדנ"א (מחיקה של 17p, ו-SNVs ב-TP53 ו-ATM), וב-MYC (טרנסלוקציה או וריאנטים במספר העותקים), הם גורמי סיכון בלתי תלויים להתקדמות המחלה לאחר התחשבות בדירוג הסיכון הקליני.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים תיקפו את הממצאים הללו באמצעות עוקבת SMM חיצונית, בכך שהראו כי מטופלים עם אותם שלושה מאפיינים היו בסיכון מוגבר להתקדמות ל-MM. בנוסף, בעוקבת המחקר, נמצא ריבוי של מוטציות הקשורות ל-APOBEC אצל מטופלים שמחלתם התקדמה, כמו גם קשר לזמן קצר עד להתקדמות המחלה.

החוקרים הסיקו כי SMM היא מצב של בשלות גנטית בה מרבית השינויים הגנטיים הראשוניים כבר מופיעים, מה שמצביע על קיום של מודל צידוד-ימינה (Right-skewed) בהתפתחות הגנטית ממצב של גמופטיה מונוקלונלית עם חשיבות לא ברורה (MGUS - monoclonal gammopathy of undetermined significance) למצב של MM. החוקרים הצליחו לזהות ולתקף גורמים גנטיים מנבאים להתקדמות מחלה שעשויים לעזור להבחין בין מטופלים בסיכון גבוה להתקדמות ל-MM, ובכך לשפר את הדיוק של המודלים הקליניים הקיימים.

מקור:

Bustoros, M, et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,21.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  מיאלומה נפוצה זוחלת,  שינויים גנטיים,  מודל סיכון,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות