אנדומטריוזיס

אנדומטריוזיס והסיכון למיגרנה: מטה-אנליזה

חוקרים סבורים כי ישנו קשר מובהק בין אנדומטריוזיס למיגרנה

15.09.2020, 15:55

ידוע זה מכבר על השכיחות הגבוהה הן של מיגרנות והן של אנדומטריוזיס. עם זאת, הקשר בין שניהם שנוי במחלוקת.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית על מנת להעריך את הקשר בין אנדומטריוזיס לסיכון לפתח מיגרנה. הם חיפשו במאגרי המידע הבינלאומיים הביבליוגרפיים הבאים: PubMed, Web of Science, ו-Scopus, את כל העבודות שפורסמו עד מאי 2020. לאחר מכן, קבעו את מידת ההטרוגניות של המחקרים, באמצעות מבחן Q ו-I2. את הטיות הפרסום העריכו בעזרת מבחן Begg ו-Egger. בסופו של דבר, דיווחו על התוצאות בצורה של יחסי סיכויים עם רווח בר-סמך 95%, תוך שימוש במודל השפעות אקראיות.

החוקרים זיהו בחיפוש 802 מאמרים, עם סך של 287,174 נבדקים. הם מצאו כי ישנו קשר מובהק בין אנדומטריוזיס לבין הסיכון לסבול ממיגרנה (יחס סיכויים 1.56, רווח בר-סמך 95%: 1.21-1.90). כל המחקרים היו באיכות גבוהה, על סמך הציון בסולם NOSי(Newcastle Ottawa Statement Manual).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנו קשר מובהק בין אנדומטריוזיס למיגרנה. הם סבורים כי יש צורך במחקר עתידי שיתמקד במדדים שיכולים לסייע בהפחתת הסיכון לפתח מיגרנה, בקרב נשים הסובלות מאנדומטריוזיס.

מקור:

Jenabi, E. et al. Women and Health 2020; 60(8); 939-945. https://doi.org/10.1080/03630242.2020.1779905

נושאים קשורים:  אנדומטריוזיס,  מיגרנה,  מטה-אנליזה,  מחקרים
תגובות