דלקת כבד נגיפית B

תוצאים של זיהום דלקת כבד נגיפית B נמצאו קשורים לווריאנטים טבעיים של HLA-DOA 

במחקר זה נמצא קשר בין הווריאנטים הטבעיים בגן ה-DOA לבין תוצאים ספציפיים של זיהומים נגיפיים

ריצוף גנטי (צילום: אילוסטרציה)

מולקולות HLA מסוג MHCII קושרים ומציגים פפטידים המופקים מפתוגנים לצורך שפעול תאי T מסוג CD4. טעינת ה-MHCII בפפטידים בתוך האנדוזומים של התאים מווסתת על ידי מולקולות HLA-DM ו-HLA-DO. העמסת פפטידים נגרמת על ידי מולקולות DM, בעוד DO חוצצות בין DM ל-MHCII, מה שמוביל לשינוי ברפוטואר החיבורים האפשריים בין MHC לפפטידים ולעליה בכמות של MHCII–CLIP. על אף ששני הגנים המקודדים ל-DO (הם DOA ו-DOB) נחשבים שאינם פולימורפים, ישנם וריאנטים טבעיים נדירים אשר הינם פולימורפים. במחקרים קודמים, זיהו החוקרים וריאנטים של DOB אשר השפיעו על התפקוד של DO.

במחקר זה, החוקרים הראו כי הוריאציות המופיעות באופן טבעי של גן ה-DOA משפיעות על תפקודן של מולקולות ה-DO. על ידי שימוש בנתונים של פרוייקט 1,000 הגנומים, החוקרים הראו שכ-98% מהאנשים מבטאים את האלל DOA*0101, והיתר מבטאים בעיקר את האלל DOA*0102, אשר נמצא כאלל מסוג gain-of-function. החוקרים ניתחו 25 וריאנטים טבעיים של DOα, אשר כללו את האללים השכיחים, שלושה אללים מסוג null, וריאנט אחד עם יכולת מופחתת ותשעה עם יכולת מוגברת לשנות את פעילותן של מולקולות ה-DM.

ניתוח פולימורפיזם של נוקלאוטיד בודד קישר באופן גנטי את האלל DOA*0102, אשר הינו אלל gain-of-function, עם זיהום עיקש של דלקת כבד נגיפית B. לעומת זאת, מצאו החוקרים שהאלל DOα F114L (אלל null) היה קשור לתוצא של היפטרות מן הנגיף.

החוקרים סיכמו כי המחקר שערכו הראה כיצד הוריאציה הטבעית הקיימת בגן ה-DOA השפיעה על התפקוד של DO וכן כי ניתן לקשר בין הוריאנטים בגן לבין תוצאים ספציפיים של זיהומים נגיפיים.

מקור: 

Austin M. Graves et. al (2020 (The Journal of Immunology DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.2000476

נושאים קשורים:  דלקת כבד נגיפית B,  אללים,  תוצאים,  מחקרים
תגובות