מחקרים

תיאור המאפיינים והתוצאים של מטופלים עם מיאלומה נפוצה וטרנסלוקציה (t(14;16

החוקרים תיארו באמצעות מחקר רטרוספקטיבי, בין לאומי, רב מרכזי גדול את המאפיינים והתוצאים של מטופלים עם מיאלומה נפוצה וטרנסלוקציה (t(14;16

מיאלומה נפוצה (מקור: ויקיפדיה)

הטרנסלוקציה (t(14;16, המצויה בקרב 3%-5% מהמאובחנים החדשים (ND – newly diagnosed) במיאלומה נפוצה (MM – multiple myeloma), נמצאה קשורה לתוצאים קשים. עם זאת, המחקרים שבדקו את המאפיינים של (t(14;16 כללו עוקבות קטנות בלבד.

מטרת המחקר הרטרוספקטיבי, הבין לאומי, רב מרכזי (25 מרכזים) הנוכחי הייתה לתאר את המאפיינים והתוצאים של מטופלים עם (t(14;16 במסגרת עוקבת עולם-אמיתי (Real-world) גדולה (n=223).

תוצאות המחקר חשפו כי לחלק משמעותי מהמטופלים הייתה פגיעה כלייתית (24%) והמוגלובין < 10 גרם/ דציליטר (56%) בזמן האבחנה הראשונית של המחלה. בנוסף, נמצא כי 35% מהמטופלים קיבלו טיפול קו ראשון שכלל תרופה אימונומודולטורית ומעכבי פרוטאוזום (PI – proteasome inhibitor). כמו כן, 42% מהמטופלים עברו השתלת מח עצם אוטולוגית.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

לאחר תקופת מעקב עם חציון של 4.1 שנים (רווח בר סמך 95%: 3.7-18.7), החציון של ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) ושל ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) מקבלת טיפול קו ראשון היה 2.1 שנים (רווח בר סמך 95%: 1.5-2.4) ו-4.1 שנים (רווח בר סמך 95%: 3.3-5.5), בהתאמה. כמו כן, החוקרים מצאו כי ניתן לנבא OS פחות טובה ע"י גיל > 60 שנים (יחס הסיכונים: 1.65; רווח בר סמך 95%: 1.05-2.58), כמו גם ע"י ציון R-ISSי(Revised International Scoring System)י3 (בהשוואה ל-R-ISS 2; יחס הסיכונים: 2.59; רווח בר סמך 95%: 1.59-4.24).

על סמך העוקבה הגדולה ביותר של מטופלים עם (t(14;16 שדווחה, החוקרים הסיקו כי רבע מהמטופלים בתת הקבוצה הזאת מופיעים תחילה עם כשל כלייתי, וכי גיל מבוגר ו-R-ISS 3 מנבאים הישרדות ירודה.

מקור:

Goldman-Mazur, S. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  המטואונקולוגיה,  טרנסלוקציה,  כשל כלייתי
תגובות