חדשות

הכוח עובר לידיים של מנהלי בתי החולים: סמכויות רחבות בניהול כוח אדם

נציב שירות המדינה קבע כי מנהלי בתי החולים הממשלתיים יקבלו החל מינואר סמכויות נוספות לניהול כוח אדם רפואי, תקנים והעלאת שכר

כוח אדם רפואי, צוות רפואי. אילוסטרציה

מנהלי בתי החולים הממשלתיים יקבלו, החל מינואר הקרוב, סמכויות רחבות יותר מאלו שהיו בידיהם עד כה בכל הנוגע לניהול כוח האדם ובמיוחד בהקשר לתקנים לרופאים ואחיות. שני מכתבים בנושא זה של נציב שירות המדינה,  פרופ' דניאל הרשקוביץ וסגנו מוטי אהרוני, נשלחו בשבוע שעבר למנהלי בתי החולים ולמנהלים האדמיניסטרטיביים באותם מוסדות.

במכתבו הדגיש פרופ' הרשקוביץ כי "זה אחד הנושאים המשמעותיים בחזוננו בהפחתת ביורוקרטיה והגדלת הגמישות הניהולית במתן סמכות אצילה בתחום התקן להנהלות בתי החולים". ההחלטה באה בעקבות פיילוט שהחל לפני שלוש שנים ו"לאור דו"ח אגף הבקרה בנציבות שירות המדינה שבו הומלץ על בשלות ראויה ועל הצורך בהרחבת אצילת הסמכויות". לאור זאת הורה הנציב להרחיב את מתן הסמכויות בתחום התקן כבר עתה להנהלות בתי החולים.

המהלך נחשב לאחד הגדולים והמשמעותיים שנעשים בתחום כוח האדם במערכת הבריאות בשנים האחרונות. מעתה יוכלו מנהלי בתי החולים הממשלתיים ליצור משרות חדשות, בידיהם תהיה הסמכות לשנות דרגות של נושאי המשרות, מה שעשוי להשפיע על השכר ומיקומם של נושאי המשרות במדרג הארגוני. כמו כן יהיו בידי מנהלי בתי החולים סמכויות לשנות את המבנה הארגוני בכל מוסד שהם מנהלים, פתיחה או סגירה של מחלקות וכל זאת מבלי לקבל על כך מראש אישור מנציבות שירות המדינה כפי שהיה נהוג. עם זאת, כל שינוי כפוף עדיין לאישור משרד הבריאות.

באופן זה בידי מנהלי בתי החולים הממשלתיים תהיה הסמכות להעלות בדרגה רופא מתמחה לדרגת מומחה, להעניק העלאה בדרגה למומחה בכיר, להעביר עובד מיחידה אחת לאחרת ולהרחיב היקף משרה של רופא, והכל לפי שיקול דעתו של מנהל בית החולים.

"בכך אנו מאשרים להאציל את מרב המשרות הקיימות במערכת הבריאות להנהלות בתי החולים, שיעמדו בהצלחה במתווה המוכנות לכך", כתב הנציב במכתבו. המתווה עצמו פורט במכתב של סגנו והוא בן שלושה שלבים בבקרה שקבעה איזה מוסד עומד בתנאי הסף לשם כך.

הנציב הדגיש שהמהלך מחייב אחריות, רגישות וידיעה שכל שינוי שמבוצע שלא על פי הכללים והקריטריונים סופו להשליך על תנאי השכר ועל חריגה מהתפקודים, דבר שעלול לגרור תביעות מצד בעלי עניין שונים" – רמז למנהלי בתי החולים הממשלתיים שאין לנצל את הסמכויות החדשות שהואצלו עליהם בתחום השכר והדרגות עד כדי פריצה בתקציבים.

המהלך הנוכחי הוא שלב נוסף במגמת העברת סמכויות בכל הנוגע לכוח אדם מהנציבות למנהלי בתי החולים שהחל בתחילת השנה בכל הנוגע למכרזים למנהלי מחלקות וזאת מבלי להיות תלויים בנציבות שירות המדינה וכן בניהול הסגל הבכיר – סגן מנהל בית חולים, מנהל או מנהלת אדמיניסטרטיבית, מנהלת סיעוד ומנהל כספים. כן אושרה סמכות למנהלי בתי החולים בכל הנוגע לחופשות ולמינוי ממלאי מקום.

נושאים קשורים:  בתי החולים,  שכר רופאים,  העלאה בשכר,  כוח אדם,  מנהלי בתי חולים,  נציב שירות המדינה,  משרד הבריאות,  חדשות
תגובות