רפואה ראשונית

ברפואה ראשונית, שביעות הרצון מהרופא תשפיע על תוצאות הטיפול הנפשי במבוגרים

מחקר קנדי בדק את הקשר בין שביעות רצון של מטופלים מבוגרים בקהילה לתוצאות הטיפול הנפשי בארבעה מימדים: רצף טיפול, הקשר בין המטופל לשירות הרפואי, התאמת הטיפול והסביבה הפיזית

10.09.2020, 15:57

האם לסביבה הפיזית של המרפאה יכולה להיות השפעה על שיפור במצבו הנפשי של מטופל זקן? המחקר שהתפרסם ב-Family Practice מצא קשרים מעניינים בין דיווח עצמי של מבוגרים שטופלו במרפאה קהילתית לבריאות הנפש בקוויבק, קנדה לבין משתנים של אופי השירות. החוקרים מאוניברסיטת שרברוק מוסיפים ידע חשוב למספר מצומצם למדי של מחקרים בנושא.

החוקרים ביצעו ניתוח של נתונים שנאספו באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים עם 1,624 מטופלים, שהשתתפו בשירותי 'Étude sur la Santé des Aînés' (מחקר ESA-Services) ואשר טופלו במרפאות ראשוניות בין השנים 2011-2013 במחוז קוויבק. שביעות הרצון של המטופלים ואופי הטיפול נבדקו במהלך ראיונות פנים-אל-פנים באמצעות שאלות שהותאמו מסקר הערכת הטיפול הראשוני (Primary Care Assessment Survey). משתני בריאות הנפש כללו: דיכאון, חרדה, מחשבות אובדניות, מצוקה נפשית ובעיות קוגניציה. על ידי ארבע רגרסיות לוגיסטיות החוקרים בחנו את הקשר בין דיווח עצמי של המטופלים למשתנים האלה: המשכיות הטיפול, האינטראקציות בין החולה למטפל, התאמת הטיפול והסביבה הפיזית.

48.5% מן הנחקרים דיווחו על שביעות רצון נמוכה לפחות במימד טיפול אחד שנבדק. מצוקה נפשית גבוהה הייתה קשורה שביעות רצון נמוכה מהאינטראקציות בין חולים לבין המטפל [יחס צולב (OR) = 1.02; רווח בר-סמך של 95% (CI) = 1.00-1.04] והתאמת הטיפול (OR = 1.04; 95% CI = 1.01-1.06). הפרעת חרדה הייתה קשורה לשביעות רצון נמוכה מתאימות הטיפול (OR = 1.64; 95% CI = 1.00-2.72). תפקוד קוגניטיבי היה קשור לשביעות רצון נמוכה מרציפות הטיפול, באינטראקציה בין חולה למטפל ותאימות הטיפול.

בריאות הנפש נקשרה בעקביות לשביעות רצון נמוכה במימדי הטיפול. תוצאות אלה תומכות בצורך בקשב מוגבר בעת מתן טיפול למטופלים מבוגרים הסובלים מבעיות נפשיות במסגרות רפואה ראשונית.

מקור:

Pitrou I, Berbiche D, Vasiliadis HM. Mental health and satisfaction with primary care services in older adults: a study from the patient perspective on four dimensions of care. Fam Pract. 2020;cmaa019. doi:10.1093/fampra/cmaa019

נושאים קשורים:  רפואה ראשונית,  מרפאה,  בריאות הנפש,  מחקרים
תגובות