ביופסיה

טיפול אנטיביוטי מונע אינו הכרחי לטובת ביופסית שאיבת מחט של נגעים כיסתיים בלבלב

במחקר זה נמצא כי הסיכון לזיהום הקשור לביופסית שאיבת מחט מונחת על קול אנדוסקופי של נגעים כיסתיים בלבלב היה נמוך

03.09.2020, 17:26
אנטיביוטיקה לפני ניתוח (אילוסטרציה)

ההנחיות ממליצות על טיפול אנטיביוטי מונע עבור מטופלים אשר אמורים לעבור ביופסית שאיבת מחט מונחת על קול אנדוסקופי (EUS-FNA) של נגעים כיסתיים בלבלב, אך יש ראיות שנויות במחלוקת לגבי ההכרח שבטיפול זה. החוקרים בחנו האם ביצוע ההליך ללא טיפול אנטיביוטי מונע מעלה את היארעותם של זיהומים.

החוקרים בצעו בספרד מחקר מסוג noninferiority trial, אקראי, במספר מרכזים, ובו השוו טיפול מונע עם ציפרופלוקסצין לעומת אינבו במטופלים עם נגעים כיסתיים בלבלב הדורשים EUS-FNA.

מספטמבר 2014 עד יוני 2018, מטופלים הוקצו באופן אקראי לקבוצות אשר אחת באחת מהן קיבלו טיפול מונע עם ציפרופלוקסצין (n = 112) ובשנייה תמיסת סליין (n = 114, אינבו) .החוקרים אספו נתוני דמוגרפיה, מאפייני נגעים ונתוני הליכים ועקבו אחר המטופלים במשך 21 יום.

סך הכל 205 מטופלים השתתפו במחקר עד סיומו (90.7%), כאשר לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות במאפיינים הדמוגרפיים, במצבם הבסיסי של המטופלים או בהליכים שעברו. התוצא העיקרי היה זיהום הקשור ל- FNA. התוצאים המשניים היו היארעות חום, סיבוכים של הליך ואירועים בלתי רצויים הקשורים לתרופה.

תוצאות המחקר הראו כי המקרה היחיד (0.44%) של זיהום הקשור ל-FNA היה אצל מטופל בקבוצת האינבו (0.87%); המטופל פיתח דלקת לבלב חריפה ובקטרמיה לאחר ההליך. מניעת הזיהום לא הייתה נחותה בקבוצת הביקורת; ההבדל בין הפרופורציות היה 0.87% (רווח בר-סמך 95%, –0.84% עד 2.59%). לא היה הבדל בין הקבוצות בנוגע לחום (שני מטופלים בכל קבוצה: 1.78% לעומת 1.76%; P = 1.00) או בנוגע לאירועים בלתי רצויים אחרים.

מסקנת החוקרים הייתה כי בניסוי זה הסיכון לזיהום נמצא נמוך. היארעות זיהומים לא הייתה שונה באופן משמעותי עם וללא טיפול אנטיביוטי מניעתי עם ציפרופלוקסצין.

מקור:

Juan Colán-Hernández et. al (2020) Gastroenterology https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.01.025

נושאים קשורים:  ביופסיה,  טיפול אנטיביוטי,  לבלב,  מחקרים
תגובות