מחקרים

הרעלות קנאביס בילדים? סיפור שכיח בצרפת

עלייה משמעותית במספר המקרים של חשיפה לילדים לקנאביס והרעלתם בעשור האחרון

03.09.2020, 17:00
הרעלות בקרב ילדים. צילום: אילוסטרציה

הרעלות קנאביס בילדים בשוגג הם תופעה מוכרת הנמצאת בהלימה לעלייה החדה בשימוש בקנאביס בארצות הברית וברוב מדינות אירופה. החוקרים מ-Angers University Hospital, מ-Bordeaux University Hospital ומהרשות הלאומית לבטיחות תרופות ומוצרים רפואיים (ANSAM) בצרפת חקרו את השכיחות והחומרה של חשיפות ילדים לקנאביס בצרפת. את הממצאים פרסמו בכתב העת Clinical Toxicology.

מובא מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי של מקרים שהתגלו על ידי מרכזי ההרעלות בצרפת בין ה-1 בינואר 2010 ל-31 בדצמבר 2017, של חשיפה לקנאביס על ידי בליעה בילדים מגיל עשר ומטה. מידת החומרה הקלינית הוערכה באמצעות ציון הרעלת חומרים הרעלים (PSS). הקריטריונים ששימשו להערכת החומרה הכוללת הופקו על ידי רגרסיה לוגיסטית לא משתנה ורב משתנית והיו אשפוז בטיפול נמרץ ילדים, תרדמת ודיכאון נשימתי, PSS ≥ 2.

965 מקרי הרעלה נרשמו טופלו בתקופה הנחקרת. מספר המקרים הממוצע השנתי היה 93 (בין 2010 ל-2014) ו-167 (בין 2015 ל-2017). הגיל החציוני היה 15 חודשים (טווח: 6 חודשים - 10 שנים) והיחס בין בנות לבנים היה: 1. צורת הקנאביס שנבלע היה בעיקר שרף - RESINי(75%). בתקופת המחקר, 26.1% מהילדים (n = 252) הציגו: PSSי≥ 2, תרדמת (n = 43, 4.5%) ודיכאון נשימתי (n = 44, 4.6%).י11.7% (n = 113) אושפזו בטיפול נמרץ ילדים (מתוך 819 אשפוזים). לא דווח על מקרי מוות. בהשוואה לתקופת 2010-2014, משך השהות בבתי חולים היה גבוה משמעותית (p <0.0001) והתרדמות היו עמוקות יותר באופן משמעותי (ציון נמוך יותר בסולם התרדמת בגלזגו, p<0.005) בשנים 2015-2017. בניטרול מין הילדים, גילם ומשקלם, הנתונים מראים כי חומרת ההרעלות הייתה גדולה משמעותית בשנים 2015-2017 מבחינת ציון ה-PSS, מספר התרדמות והמעקב בטיפול נמרץ (p<0.001).

הנתונים מצביעים על עלייה משמעותית במספר המקרים של חשיפה לקנאביס בילדים ועלייה בחומרת ההרעלות בין 2010 ל-2017.

מקור:

Chartier C, Penouil F, Blanc-Brisset I, Pion C, Descatha A, Deguigne M. Pediatric cannabis poisonings in France: more and more frequent and severe. Clin Toxicol (Phila). 2020;1-8. doi:10.1080/15563650.2020.1806295

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  הרעלות,  בריאות הציבור,  תאונות בית,  ילדים
תגובות