מחקרים

עם איזו תרופה ביולוגית מתמידים יותר חולי פסוריאיזיס?

אדלימומאב, אוסטקינומאב וסקוקינומאב –  בחולי פסוריאזיס – לאיזה מהטיפולים התרופתיים יש "שרידות תרופה" גבוהה יותר? נתוני עולם אמיתי מתוך רגיסטרי BADBIR

נתוני עולם אמיתי של "שרידות תרופה", דהיינו שיעור המטופלים המתמידים בטיפול, מהווה מדד חשוב המסייע בהערכת יעילותו של טיפול ביולוגי בעולם הקליני. גורמים המנבאים שרידות תרופה יכולים לסייע לחולי פסוריאזיס לבחור את הטיפול הביולוגי המתאים ביותר עבורם.

מחקר פרוספקטיבי זה העריך את שרידות התרופה של אדלימומאב, אוסטקינומאב וסקוקינומאב (קוסנטיקס) במטופלים עם פסוריאזיס ובחן גורמים המנבאים שרידות תרופות ביולוגיות. המחקר נערך ע"י ה-BADBIR*.

במחקר זה שפורסם ב-British Journal of Dermatology, השתתפו 9,652 מטופלים כאשר מתוכם, 57.4% קיבלו אדלימומאב, 10.3% קיבלו קוסנטיקס ו-32.3% קיבלו אוסטקינומאב.

שיעור שרידות התרופה לאחר שנה עבור אדלימומאב היה 0.78 (רווח בר- סמך 95%: 0.77-0.79), לעומת 0.88 (0.86-0.91) עבור קוסנטיקס ו-0.88 עבור אוסטקינומאב (0.87-0.89). יחסי הסיכונים המתוקננים עבור הפסקת טיפול עבור אדלימומאב וקוסנטיקס לעומת אוסטקינומאב היו 2.11 (1.76-2.54) ו-0.67 (40-1.11), בהתאמה.

הנוכחות של דלקת מפרקים פסוריאטית ניבאה סיכוי גבוה יותר להתמיד בטיפול במשתתפים שנטלו אדלימומאב וקוסנטיקס אך בניגוד לכך סיכוי גבוה יותר להפסיק את הטיפול במשתתפים שנטלו אוסטקינומאב. חשיפה קודמת לתרופות ביולוגיות ניבאה סיכוי גבוה יותר להפסקת טיפול במשתתפים שנטלו אוסטקינומאב וקוסנטיקס וסיכוי גבוה יותר להתמיד בטיפול במשתתפים שנטלו אדלימומאב.

החוקרים מסכמים כי לקוסנטיקס ואוסטקינומאב שיעור דומה של שרידות תרופה וגבוה מזה של אדלימומאב בחולי פסוריאזיס.

דלקת מפרקים פסוריאטית וטיפול ביולוגי קודם היו גורמים מנבאים בעלי השפעה שונה בין הטיפולים הביולוגים.

* BADBIR - British Association of Dermatologists Biologics and Immunomodulators Register

מקור: 

Yiu Z.Z.N et al. Drug survival of adalimumab, ustekinumab andsecukinumab in patients with psoriasis: a prospectivecohort study from the British Association of Dermatologists Biologics and Immunomodulators Register (BADBIR), Br J Dermatol. 2020. PMID: 32124442

הדיוור נעשה בחסות חברת נוברטיס ישראל בע"מ. המאמר המצורף אינו מטעם נוברטיס, הלינק למאמר הוא לאתר חיצוני.

Plaque psoriasis: Cosentyx is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy.

Psoriatic arthritis: Cosentyx, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adult patients when the response to previous disease‑modifying anti‑rheumatic drug (DMARD) therapy has been inadequate.

Ankylosing spondylitis: Cosentyx is indicated for the treatment of active ankylosing spondylitis in adults who have responded inadequately to conventional therapy.

רופא/ה נכבד/ה, למידע נוסף יש לעיין בעלונים לרופא כפי שאושרו ע"י משרד הבריאות הישראלי

לינק לעלון לרופא

נוברטיס ישראל בע״מ: תוצרת הארץ 6, תל-אביב ת.ד. 7126, תל אביב טל: 03-9201111, פקס: 03-9229230

                                                                                                              Cos PsO 40 20 August 2020

נושאים קשורים:  מחקרים,  סקוקינומאב,  אדלימומאב,  אוסטקינומאב,  עולם אמיתי,  גורמים מנבאים,  שרידות תרופה