סקירה

השימוש המושכל בזן פרוביוטי ייחודי

היעילות של Lactobacillus Reuteri במניעה ובטיפול של קוליק בתינוקות

מאת פרופ׳ צבי ויצמן (אמריטוס, פעיל), הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון [email protected]

קוליק של תינוקות מהווה בעיה שכיחה מאד בחודשי החיים הראשונים, הגורמת סבל רב, טרדה ונזק כלכלי לתינוק ולמשפחתו. עד היום לא ברור מהי הפתוגנזה של תופעה נפוצה זו, והיעילות של רוב הטיפולים המקובלים בה מוגבלת.

מזה שנים רבות מוצף שוק הרוקחות העולמי בתכשירים פרוביוטיים רבים להתוויות מגוונות. חלק ניכר מהם מורכב מתערובות של חיידקים פרוביוטיים, בצד אחרים המכילים זן פרוביוטי אחד בלבד. למרבה הצער, הרבה מההמלצות הניתנות לשימוש בתכשירים פרוביוטיים, באמצעי התקשורת, אינן מבוססי-ראיות (Evidence-based).

עדיפות השימוש בזן פרוביוטי ייחודי

בדומה לכלל החיידקים בטבע, לכל זן פרוביוטי יש תכונות כימיות, מטבוליות וחיסוניות הייחודיות לו. לכן הגיוני מאד לנקוט בשיטה של בחירת זן פרוביוטי ייחודי לאבחנה ייחודית. קיימות בספרות הרפואית דוגמאות רבות של מחקרים המדגימים יעילות קלינית מיטבית של זן פרוביוטי מסוים על פני אחרים, באבחנה ייחודית, כגון בטיפול בשלשול חריף, במניעת זיהומים ועוד.

חלק גדול מהתערובות של תכשירים פרוביוטיים מבוסס על בחירה אקראית של זנים על ידי היצרנים. על פי הספרות קיים לעיתים קרובות אנטגוניזם בין זנים שונים, הנמצאים באותו תכשיר, הפוגע ביעילות הקלינית.

מסיבות אלו נובע כי עדיף לנקוט בשימוש מבוסס-ראיות, בזן פרוביוטי ייחודי בדוק, עבור אבחנה קלינית ייחודית, על פני שימוש בתערובות.

במאמר זה אתמקד בשימוש מבוסס-ראיות של הזן הפרוביוטי Lactobacillus ReuteriיDSM 17938 למניעה ולטיפול בקוליק של התינוק. זן זה בודד לראשונה מחלב אם, והפרופיל הבטיחותי שלו גבוה, בהסתמך על מחקרים קליניים רבים שבוצעו בגילים שונים.

ההעדפה של זן ייחודי על פי מנגנוני פעולה שלו

למרות שהפתוגנזה של קוליק בתינוקות אינה ברורה דיה, קיימות עדויות מחקריות המצביעות על הפרעות שונות הקשורות בתופעה קלינית זו. מאלו המוזכרות בספרות, בולטות בעיקר הפרעות בתנועתיות הסדירה של המעי, ושיבוש בשיווי המשקל בין קבוצות חיידקים שונות המלווה בשגשוג של אוכלוסיות חיידקים פתוגניים. כמו כן, הודגמה עליה בחדירות היתר של רירית המעי לחומרים זרים ולחיידקים. מעדויות אחרות מסתבר כי קיים גם תהליך דלקתי ברקמת המעי. מסקירה של הספרות הרפואית עולה כי הזן הפרוביוטי Lactobacillus Reuteri DSM 17938 מתמודד יפה עם הפרעות אלו. בחיות מעבדה ובמודל של לולאות מעי מבודדות הוכח כי זן זה מסדיר ומווסת את תנועתיות המעי. בנוסף הוא גם משפר את מאזן החיידקים בחלל המעי, ופוגע באוכלוסיית החיידקים הפתוגניים. נמצא גם שזן זה מפחית את חדירות היתר של רירית המעי, כפי שמוכח בעיקר בחיות מעבדה. גם בנושא הדלקת יש בכוחו להועיל, כיוון שהוא מפחית את הרמה של ציטוקינים דלקתיים שונים. לאחרונה מסתמן, ממחקר בחיות מעבדה, כי יש בכוחו גם לעכב את פעילות הקולטן ברקמת המעי, המעביר את הגירוי החשמלי הגורם לתחושת הכאב, ובכך להפחית את הכאבים.

נתונים קליניים מסקירות הספרות

בטבלה המובאת להלן מסוכמים הנתונים הקליניים של מספר סקירות ספרות שיטתיות (סיסטמטיות) ומטה-אנליזות משלוש השנים האחרונות. מהנתונים עולה כי זן זה יעיל במידה מוגבלת במניעה של קוליק, אך יעיל מאד בטיפול בו. הדבר מתבטא בהפחתה משמעותית של זמן הבכי ו/או בירידה במספר אירועי הבכי, בעיקר בתינוקות יונקים. בכל הסיכומים לא נמצאו כל תופעות לוואי רציניות הכרוכות בטיפול זה.

טבלה: סיכום הנתונים הקליניים מהספרות אודות היעילות של הזן Lactobacillus Reuteri DSM 17938 במניעה ובטיפול של קוליק בתינוק.

לסיכום, תוארה העדיפות של שימוש מושכל בזן פרוביוטי ייחודי, תוך הדגמת היעילות של הזן Lactobacillus Reuteri DSM 17938 בהקלה של קוליק בתינוקות, ובטיחות השימוש בו.

מקורות ספרות:

  1. Sung V, et al. Pediatrics 141:e20171811, 2018.
  2. Ong TG, et al. Cochrane Database Syst. Rev. Issue 3, Art. No. CD012473, 2019.
  3. Perry R, et al. Syst Rev 8:271, 2019.
  4. Perceval C, et al. Lancet Child Adolesc Health 3:655, 2019.
  5. Ellwood J, et al. BMJ Open 10:e035405, 2020.
  6. Hjern A, et al. Acta Paediatrica 10:1-12, 2020.
  7. Karkhaneh M, et al. Paediatr Child Health 25:149, 2020.
נושאים קשורים:  סקירה,  קוליק,  Lactobacillus Reuteri,  פרוביוטיקה,  Infantile Colic