קורונה בישראל

קבינט השרים אישר את תכנית הרמזור של הממונה על המאבק בקורונה

"דוקטורס אונלי" מביא את כל פרטי המתווה שייכנס לתוקף בתחילת השבוע הבא וכולל בין היתר הוראות מדוקדקות לקיום התקהלויות, סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ואופן קיום התפילות בחגי תשרי

תכנית הרמזור והקפסולות. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

קבינט השרים לענייני הקורונה אישר אמש (א') את "מתווה הרמזור" – תכנית הדגל של פרופ' רוני גמזו ומשרד הבריאות. המתווה ייכנס לתוקף ביום א' הבא, 6 בספטמבר. על פי המתווה, הרשויות המקומיות יסווגו לארבע רמות לפי הצבעים אדום, כתום צהוב וירוק, כך שהפעילויות בהן יוגבלו, אם יהיה צורך, בהתאם לרמת התחלואה בהן.

בהתאם ל"רמזור", יגובשו כלי הסיוע המותאמים עבור כל רשות לשם הסברה, אכיפה, בניית מערכות מידע, סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה וסיוע סוציאלי.

לפי המתווה החדש, כל רשות מקומית תקבל ציון שבין 0 ל-10 לפי המשתנים הבאים: מספר החולים החדשים בה בשבוע ביחס ל-10,000 תושבים; שיעור הבדיקות החיוביות בכל רשות בשבוע; קצב גידול מספר החולים החדשים בכל רשות מקומית בשבוע.

אחת לשבועיים, על סמך ממוצע הנתונים של כל רשות בשבוע הקודם, ייקבע הסיווג של אותה רשות באופן הבא: רשות שממוצע הציונים שתשיג יהיה מעל 7.5, תוגדר אזור אדום, רשות שממוצע ציוניה יהיה בין 6 ל-7.5, תוגדר אזור כתום, רשות שהממוצע שלה יהיה בין 4.5 ל-6, תוגדר אזור צהוב ורשות שממוצע ציוניה יהיה מתחת ל-4.5, תוגדר אזור ירוק.

מודל הרמזור - כללים הנוגעים להתקהלויות

באזור "אדום": מספר האנשים שיותר בהתקהלות לא יעלה על 20 בשטח פתוח ועל עשרה בתוך מבנה. באזור "כתום": בשטח פתוח – התקהלות של עד 50 איש. ובשטח פתוח - מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-40% מהתפוסה המירבית המותרת לפי רשיון העסק. אם אין תפוסה מרבית, לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר ועד 50 איש לכל היותר. בתוך מבנה: התקהלות של עד 25 איש. במקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-20% מהתפוסה המירבית המותרת לפי רשיון העסק. אם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר, ובסך הכל עד 25 איש לכל היותר.

באזור "צהוב": בשטח פתוח, התקהלות של עד 100 איש. בשטח פתוח שהוא מקום ציבורי או עסקי, לא יותר מ-60% מהתפוסה המירבית המותרת לפי רשיון העסק. אם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר, ועד 100 איש לכל היותר. בתוך מבנה, התקהלות של עד 50 איש. במבנה המשמש כמקום ציבורי או עסקי, לא יותר מ-40% מהתפוסה המירבית המותרת לפי רשיון העסק. אם אין תפוסה מירבית, לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר ועד 50 איש לכל היותר.

באזור "ירוק": בשטח פתוח: תותר התקהלות של עד 250 איש. בשטח פתוח שהוא מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-80% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר, ועד 250 איש לכל היותר. בתוך מבנה – תותר התקהלות של עד 100 איש. במבנה המשמש כמקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר, ועד 100 איש לכל היותר.

מספר השוהים בתחומים שונים ייקבעו בהסדרה נפרדת ולא במתווה הרמזור: כשמדובר בפעילות במסגרות הרווחה; הסדרת פעילות במערכת החינוך; פעילות התחבורה הציבורית והתעופה; פעילות מקומות עבודה, למעט בכל הנוגע לקבלת קהל; תנאי התפוסה בשמורות טבע, גנים לאומיים, אתרי מורשת והמקומות הקדושים, מוזיאונים, קניונים; אירועים מאורגנים, בישיבה וללא מזון; חנויות למכירת מזון, מוצרי היגיינה ובית מרקחת.

הקמת צוותי יישום והיגוי

לצורך יישום תכנית הרמזור הוחלט על הקמת צוותי יישום והיגוי. צוות בין משרדי בראשות משרד הבריאות ובהשתתפות משרדי ראש הממשלה, האוצר, הפנים, הביטחון, הכלכלה, המטה לביטחון לאומי, בנק ישראל ונציג מטעם ממונה הקורונה הלאומי. תפקידו יהיה לקבוע את אופן יישום המדד בנוגע לאזורים הגיאוגרפיים בעלי מאפייני גודל ייחודיים הדורשים תיקון סטטיסטי. בין היתר, יישובים בתוך מועצות אזוריות. כמו כן, הצוות יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום המדד בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיקבע.

צוות נוסף בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות נציגי משרדי הבריאות, ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, הרווחה, המטה לביטחון לאומי, פיקוד העורף, משטרת ישראל, ונציג מטעם ממונה הקורונה הלאומי ובהתייעצות עם השלטון המקומי, ישמש כצוות היגוי שיגבש את תכנית כלי הסיוע לרשויות המקומיות, לביצוע תפקידיהן על פי דין, בהתאמה לכל סוג של אזור. בין השאר, בהיבטים הבאים: הסברה, אכיפה, סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה, כלי סיוע לתושבים.

תקנות לקביעת מגבלות ותנאים להתמודדות עם הקורונה

כחלק מהחלטת הממשלה על תכנית הרמזור הוחלט להתקין תקנות לקביעת מגבלות ותנאים להתמודדות עם הקורונה. תקנה אחת מעגנת את מודל הרמזור לצד תיקונים נוספים לתקנות הגבלת הפעילות.

תקנה שנייה קובעת כי מודל הרמזור והתקנות שלצידו יכנסו לתוקף ב-6.9.2020, במטרה לאפשר זמן היערכות מתאים לכלל הגורמים הרלבנטיים ובליווי הסברה מתאימה. בהתאם לכך הוחלט על הארכת תוקפן של התקנות הקיימות היום, ללא שינוי, עד 5.9.2020.

בנוסף להחלת מודל הרמזור, התקנות מסדירות קיום אירוע מאורגן הנערך במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח בלבד וללא מזון באירוע, ובכפוף לקיום הדרישות הבאות: הישיבה תותר במקומות מסומנים. בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של שני מטרים בין אחד לאחר ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, ללא הגשת מזון; המקום מחולק למתחמים (קפסולות) של 20 אנשים לכל היותר בכל אחד ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של שני מטרים לפחות, כאשר יש סימון פיזי בין המתחמים. בנוסף, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים.

מספר השוהים באירוע יהיה בהתאם למודל הרמזור ולסיווג האזור. עם זאת, במקום המצוי באזור ירוק או צהוב ניתן לאשר קיום אירוע שמספר השוהים בו גבוה מכך, לאחר שהרשות בחנה ומצאה שהתקיימו התנאים שבהוראות מנהל התכנית. במקרה זה תוכל הרשות לאשר אירוע בהשתתפות של עד 500 איש. מעבר ל-500 איש, יש צורך בנוסף גם באישור של מנכ"ל משרד הבריאות ובהתאם לתנאים שאותם יציב.

כמו כן מסדיר התיקון מגבלות בהתקהלות במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות ומתקיימים אירועים בהושבה בלבד וללא הגשת מזון. התפוסה המירבית המותרת תהיה בהתאם למגבלת ההתקהלות למבנה לפי מודל הרמזור כשהיא מוכפלת במספר הכניסות למקום ולא יותר משיעור התפוסה המותר באותו אזור לעסק שקבועה לו תפוסה מירבית או יחס של אדם אחד ל-4 מ"ר. אם לא קבועה לו תפוסה כאמור - לא יותר מ-1,000 אנשים בסך הכל, תוך חלוקה לקפסולות, כאשר בכל קפסולה ישהו אנשים שנכנסו מאותה כניסה בלבד.

התיקון מוסיף כי בקניון, מוזיאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים, מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל שבעה מטרים רבועים משטח המקום. בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת - מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על פי התפוסה המירבית המותרת כמפורט במודל הרמזור לפי המקל מבניהם.

אופן קיום התפילות בחודש אלול ובחגי תשרי

התקנות מסדירות לזמן מוגבל את אופן קיום התפילות המתקיימות בחודש אלול ובחגי תשרי בשל חשיבות התפילות במועדים אלה. בתקופת חגי תשרי ניתן יהיה לקיים תפילה במקום בשטח פתוח, בחלוקה למתחמים נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים לשמירת בריאות הציבור.

התנאים בהם יש לעמוד הם שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין מתחם למתחם; סימון כל מתחם בסימון פיזי - חבל או סרט; הושבה בקבוצות קבועות. בהושבת אנשים שאינם גרים באותו המקום יישמר מרחק של שני מטרים בין אחד לאחר ככל הניתן ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם; מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות.

במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

בנוסף, ניתן לקיים תפילה במבנה ששטחו עולה על 40 מ"ר בכפוף לתנאים המפורטים בתפוסה מרבית השווה לתפוסה המירבית המותרת למבנה בהתאם למודל הרמזור לפי האזור, כשהיא מוכפלת ב-2 ובמספר הכניסות למקום, ובלבד שהתפוסה המירבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם אחד ל-4 מ"ר ו-1,000 אנשים סך הכל.

אולם, לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מ"ר המצוי באזור אדום, יתווספו לתפוסה המרבית כאמור עשרה אנשים אם למבנה יש  כניסה אחת, ו-20 אנשים אם למבנה יותר מכניסה אחת. במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

בכל הנוגע להפעלת גן אירועים באזור צהוב או ירוק קובע המתווה: בעלים או מפעיל גן אירועים באזור צהוב או באזור ירוק יפעילו אותו בהתאם להוראות המנהל ולא יקיים אירועים בהשתתפות של מעל ל-100 אנשים, למעט עובדי גן האירועים ונותני שירותים. יקוימו אירועים בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד וללא ריקודים.

התקנות יובאו לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. ככל שלא תתקבל החלטה של ועדת הכנסת בתוך 24 שעות מהמועד שהוגש לה לעניין אישור התקנות, יפורסמו התקנות ברשומות.

הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

קבינט הקורונה גם אישר את תקנות הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) בכל הנוגע להגבלת פעילות המוסדות ללימוד חובה. מטרת התקנות: לקבוע ולהסדיר את ההגבלות על פעילות מוסדות לימוד אלה: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על-יסודיים, מוסדות חינוך מיוחד, קונסרבטוריונים ומוסדות לתלמידים מחוננים, וזאת מכוח "חוק סמכויות מיוחדות). בכך מחליפות תקנות אלו את ההוראות העוסקות במוסדות הנ"ל שנכללו בצו הגבלת מוסדות חינוך.

קודם לכך החליטה הממשלה במשאל טלפוני על הארכת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי לנוכח פקיעתה הצפויה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה (ב-6 בספטמבר 2020) ולנוכח העובדה שעדיין יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של הנגיף  ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, המחייב המשך נקיטת פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק, הוחלט לבקש מוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לאשר את הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב החירום ב-60 ימים, החל מ-7 בספטמבר 2020 ועד 6 בנובמבר 2020.

נושאים קשורים:  תכנית הרמזור,  ערים אדומות,  קורונה,  התקהלות,  חגי תשרי,  בתי כנסת,  חדשות,  פרופ' רוני גמזו
תגובות
אנונימי/ת
31.08.2020, 10:10

שוב תמונה של חרדים.
יופי.

אנונימי/ת
31.08.2020, 10:41

אני מזהה כאן רגישות יתר.....

31.08.2020, 10:46

ככה בונים דה-לגיטימציה
מצער

אנונימי/ת
31.08.2020, 11:13

רוב הערים האדמות הן חרדיות., שלא להזכיר את פרשת אומן ומתווה מיוחד לתפילות... אפשר להבין...

אנונימי/ת
31.08.2020, 12:59

ממש לא, 1 מתוך 11 היא עיר חרדית
https://katzr.net/11e17d
אבל אל תתנו לעובדות להפריע לכם בקביעת המציאות

אנונימי/ת
31.08.2020, 13:37

קודם כל אם אתה בעניין של לספור אז גם תפרח הוא ישוב חרדי.
דבר שני כאשר בודקים שיעורי תחלואה לפי מגזרים , המגזר החרדי עדיין מככב, אם כי זה נכון שהמגזר הערבי נותן לו פייט רציני

אנונימי/ת
31.08.2020, 13:43

המתווה הוא מיוחד לתפילות, משום שהוא מחמיר יותר ממתווה התרבות.
אבל אתה בטח לא תבין הסבר כל כך מסובך, אז אוותר עליו.

אנונימי/ת
31.08.2020, 13:43

מתי ישימו תמונות של ערבים?
ניחוש שלי: לעולם לא!

אנונימי/ת
31.08.2020, 14:04
אנונימי/ת
31.08.2020, 14:26

זה כתבה שעוסקת במגזר הערבי...

אנונימי/ת
31.08.2020, 14:37

וכתבה שקשורה בהערכות לתפילות בחגים עוסקת במגזר החרדי

31.08.2020, 15:55

אני באמת לא יודע על סמך מה תפרח ברשימה האדומה
לפי לוח הבקרה של משרד הבריאות לא נמצאו שם חולים חדשים בשבוע האחרון
מוזר
אולי יש קריטריונים אחרים

אנונימי/ת
31.08.2020, 20:10

רק חרדים מתפללים בחגי תשרי?
אתה מאום אל פאחם במקרה?

אנונימי/ת
31.08.2020, 22:31

לא רק חרדים מתפללים בחגי תשרי,אבל שאר האנשים שאומרים להם שמסוכן להתפלל , הם מבינים ומפנימים ולא עושים דווקא, מאיימים ומציבים אולטימטומים.

אנונימי/ת
31.08.2020, 22:35

איזה קשר מצאת בין תכנית הרמזור של גמזו להערכות לתפילות בחגים

01.09.2020, 11:41

חרדים מפיצים מחלות, מה לא ברור?
ברור שתמונה שלהם חייבת לככב בכל כתבה על קורונה. עם או בלי קשר ישיר לחרדים.

פעם היהודים היו אלו שהפיצו את הדבר השחור. והיום אלו החרדים. צאצאיהם הישירים. שחורים, מסריחים, ה\"אחר\" שכיף לשנוא.

אנונימי/ת
01.09.2020, 13:39

המשפט על ראש הגנב בוער הכובע מקבל רבדים נוספים......

06.09.2020, 01:07

מרגש לראות את בחורי הישיבו לומדים הקפסולות עם מסכות 24 שעות על הפנים בחום!! העיקר ללמוד בתורה היפה שהיא משוש ליבם, כי אין להם יקר יותר בעולם מהתורה הקדושה, אשריכם!! תחזקנה ידיכם! כה לחי!!

אנונימי/ת
06.09.2020, 06:33

לא מרגש בשיט. מה יוצא לנו מזה?
אין הבדל בין יהודי שרק לומד בתורה למוסלמי שכל היום רק רק קורא בקוראן, או סתם אדם חסר דת שכל היום היה קורא סיפורי אלף לילה ולילה. התרומה היא אותה תרומה.