עישון

באיזו מידה קבלת אבחנה של סרטן גורמת להפסקת עישון?

הערכת המגמות בהפסקת עישון סיגריות לאחר אבחון סרטן בקרב מבוגרים בארה"ב, 2000 עד 2017

24.08.2020, 12:22
גבר מבוגר מעשן (צילום: אילוסטרציה)

שורדי מחלת סרטן הממשיכים לעשן לאחר אבחון וטיפול במחלה נוטים לתוצאי בריאות ואיכות חיים ירודה יותר. למרות ההתקדמות הניכרת בהפחתת עישון הסיגריות בארצות הברית בעשורים האחרונים, טרם נחקרו מגמות הפסקת עישון הסיגריות בקרב ניצולי סרטן. במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להעריך מגמות תקופתיות של הפסקת עישון סיגריות והקשר הסוציו-דמוגרפי וההתנהגותי באוכלוסייה של ניצולי סרטן מבוגרים בארה"ב.

החוקרים השתמשו במחקר חתך רוחבי סדרתי לאומי שכלל נתונים על 381,989 מבוגרים בו בוצעו ראיונות בנושא בריאות (NHIS) משנת 2006 עד 2018. ניתוח הנתונים נערך מיוני עד אוקטובר 2019. ה-NHIS מבוסס על אוכלוסייה ומייצג את אוכלוסיית ארה"ב.

תוצאות המחקר הראו כי הסבירות להפסקת עישון סיגריות בקרב ניצולי סרטן עלתה עם שנת האבחון הסרטן משנת 2000 עד 2017; עם זאת, השיפור הוא מצטבר, ושכיחות העישון נותרה גבוהה בקרב אוכלוסייה זו. בהתחשב בעליה החזויה באוכלוסיית ניצולי סרטן בארצות הברית, יש צורך בפעולה דחופה להגדלת שיעורי הפסקת עישון באוכלוסיה זו.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מקור:

Talluri, R., Fokom Domgue, J., Gritz, E. R., & Shete, S. (2020). Assessment of Trends in Cigarette Smoking Cessation After Cancer Diagnosis Among US Adults, 2000 to 2017. JAMA network open3(8), e2012164. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.12164

נושאים קשורים:  עישון,  הפסקת עישון,  אבחון סרטן,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
25.08.2020, 00:14

for PIT's sake why the hell don't you try it on paralized humans already
I remember SUPERMAN - Christopher Reeve that came to Israel asking to be a test subject for this Technology