השמנת יתר

השמנת יתר בקרב מתבגרים והסיכון לסרטן

השמנת יתר בגיל ההתבגרות מגבירה את הסיכון להיארעות רוב סוגי הסרטן בבגרות המוקדמת

שמנוניות בשלבים מוקדמים של הבגרות אילוסטרציה)
שמנוניות בשלבים מוקדמים של הבגרות אילוסטרציה)

השמנה הינה גורם סיכון סיבתי למספר סוגים של סרטן. במקביל שכיחות השמנת מתבגרים הולכת וגוברת ברחבי העולם. במחקר זה החוקרים בחנו את הקשר בין BMI בגיל 17 והיארעות סרטן ותמותה בקרב אלו המפתחים סרטן.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה בקרב מתבגרים. גובה ומשקל נמדדו בבדיקה גופנית טרם הגיוס במהלך 1967-2010 ה-BMI סווג לפי אחוזונים של ה-US Center for Disease Control. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיית cox בכדי להעריך את יחס הסיכונים ואת רווחי בר-סמך עבור היארעות מקרים של סרטן תוך שימוש באחוזוני BMIי5-49 כביקורת. התוצא העיקרי היה אבחנת סרטן מכל סוג בין ינואר 1967 ודצמבר 2012, כפי שתועד במרכז רישום הסרטן הישראלי. משתתפים עם אבחנה של סרטן בנקודת ההתחלה (הערכה טרום גיוס לצבא) לא נכללו במחקר. התוצא השני של מחקר זה היה תמותה מכל הסיבות בקרב משתתפי העוקבה שאובחנו עם סרטן בין ינואר 1967 ודצמבר 2017.

מתוך 2,458,170 משתתפים שנבדקו בין ינואר 1967 ודצמבר 2010, 160,040 הוצאו מהמחקר. כלומר, סך הכל השתתפו במחקר 2,298,130 משתתפים, מתוכם 928,110 נשים ו-1,370,020 גברים. במהלך 29,542,735 שנות אדם בקרב הגברים, אירעו 26,353 מקרי סרטן וב-18,044,863 שנות אדם בקרב הנשים, אירעו 29,488 מקרי סרטן. היארעות הסרטן עלתה באופן הדרגתי בהתאמה לאחוזוני ה-BMI. יחס הסיכונים היה 1.26 (רווח בר-סמך 95% 1.18-1.35) בקרב הגברים עם השמנה בנעורים. בקרב הנשים, החוקרים לא מצאו קשר בין השמנת יתר וסרטן, כתוצאה מקשר הפוך בין השמנת יתר וסרטן צוואר הרחם וסרטן השד. כאשר, סוגים אלו הוצאו מהחישוב, יחס הסיכונים היה 1.27 (1.13-1.44) בקרב הנשים עם השמנה בגיל ההתבגרות. BMI גבוה (מעל אחוזון 85) נמצא כקשור לסיכון מוגבר לסרטן לאחר 10 שנים וכן סיכון מוגבר לתמותה.

לסיכום, השכיחות הגוברת של השמנת יתר בגיל ההתבגרות והקשר האפשרי בין BMI בגיל ההתבגרות והיארעות סרטן עשוי להגביר את הנטל העתידי של מקרי סרטן הקשורים להשמנת יתר. BMI בקרב מתבגרים עשוי להוות נקודה חשובה להתערבות למניעת סרטן.

מקור: 

Furer, A. et al. (2020) The Lancet Diabetes & Endocrinology;8:3

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  גיל ההתבגרות,  סרטן,  מחקרים
תגובות