הודעות הוועד

חכם בקורנה - פוסטרים להדפסה

בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (A4)

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (50X70)

COVID 19 INTELLIGENT FR (A3)

חכמה בקורונה – קובץ להדפסה (A3)

חכמה בקורונה – קובץ להדפסה (50X70)

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (A3)

COVID 19 INTELLIGENT FR (50X70)

חכם בקורונה – קובץ להדפסה (A3)

חכם בקורונה – קובץ להדפסה (50X70)

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות