גמילה מעישון

השפעת צריכת סיגריות אלקטרוניות עם תוספת טעמים על התחלת והפסקת עישון

אידוי טעמים שאינם טבק בסיגריות אלקטרוניות נמצא כמסייע יותר להפחתת עישון בהשוואה לאידוי טעמי טבק

02.08.2020, 17:52
סיגריה אלקטרונית ונוזלי אידוי בטעמים. אילוסטרציה

מספר מדינות בארצות הברית אסרו מכירת סיגריות אלקטרוניות עם תוספת טעמים, אך ישנן עדויות מוגבלות בנוגע לקשר בין אידוי טעמים לבין השפעה על התחלת והפסקת עישון.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך האם צריכה חדשה של סיגריות אלקטרוניות עם תוספת טעם קשורה באופן חזק יותר להשפעה על התחלת והפסקת עישון, לעומת צריכת סיגריות אלקטרוניות ללא תוספת טעם. הקשר הזה נבדק בנפרד עבור בני נוער (גילאי 12-17), מבוגרים צעירים (גילאי 18-24) ומבוגרים באמצע חייהם (גילאי 25-54).

במחקר עוקבה זה נערך ניתוח שניוני לנתונים שנאספו באמצעות סקר אורכי במסגרת גלים 1 עד 4 של מחקר ה-Population Assessment of Tobacco and Health Study. המדגם האנליטי הוגבל ל-17,929 משיבים בגילאי 12 עד 54 בגל 1, אשר השלימו לפחות 3 גלים עוקבים של הסקר ולא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות במצב הבסיס שלהם. הנתונים נאספו בין 2013 ל-2018 ונותחו במהלך פברואר 2020.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מדדים בינאריים תיעדו עישון בגל 3 בקרב 7,311 בני נוער ו-4,634 מבוגרים צעירים אשר לא עישנו במצב הבסיס שלהם (כלומר, התחלת עישון), והיעדר עישון בגל 3 בקרב 1,503 מבוגרים צעירים ו-4,481 מבוגרים באמצע חייהם אשר עישנו במצב הבסיס שלהם (כלומר, הפסקת עישון). סטטוס עישון הוגדר לפי עישון ב-30 הימים האחרונים עבור בני נוער, ועישון מבוסס (כלומר, עישון נוכחי בקרב אלו שעישנו לפחות 100 סיגריות במהלך חייהם) הוגדר עבור מבוגרים צעירים ומבוגרים באמצע חייהם.

מתוך המשתתפים שהיו בני נוער אשר לא עישנו במצב הבסיס, מבוגרים צעירים אשר עישנו במצב הבסיס, או מבוגרים באמצע חייהם אשר עישנו במצב הבסיס – בין .4%51 ל-58.0% היו גברים ובין 66.9% ל-77.0% היו לבנים.

החוקרים מצאו קשר חיובי בין עישון באידוי לבין התחלת עישון בקרב בני נוער (יחס סיכויים מותאם 6.75; רווח בר-סמך 95%, 3.93-11.57; P<0.001) ובקרב מבוגרים צעירים (יחס סיכויים מותאם 3.20; רווח בר-סמך 95%, 1.70-6.02; P<0.001). עישון באידוי היה קשור להפסקת עישון בקרב מבוגרים (יחס סיכויים מותאם 1.34; רווח בר-סמך 95%, 1.02-1.75; P-0.03).

אידוי טעמים שאינם טבק לא נמצא קשור יותר להתחלת עישון בקרב בני נוער בהשוואה לבאידוי טעמי טבק (יחס סיכויים מותאם בבני נוער 0.66; רווח בר-סמך 95%, 0.16-2.76; P=0.56), אך נמצא קשור לסיכוי מוגבר להפסקת עישון בקרב מבוגרים (יחס סיכויים מותאם במבוגרים 2.28; רווח בר-סמך 95%, 1.04-5.01; P=0.04).

החוקרים הסיקו שמבוגרים שהחלו להשתמש בסיגריות אלקטרוניות בטעמים שאינם טבק, היו בעלי סיכוי גבוה יותר להפסיק לעשן בהשוואה לאלו שאידו טעמי טבק.

מקור: 

Abigail S. Friedman et. al (2020) JAMA Netw Open. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3826

נושאים קשורים:  גמילה מעישון,  הפסקת עישון,  התמכרות לניקוטין,  צ'מפיקס,  זייבן,  אברמסון,  אלן קאר,  מחקרים,  טיפול מחליף ניקוטין
תגובות