מחקרים

התחלת טיפול תרופתי במבוגרים עם תלות בטבק

מאמר זה מציג קווים קליניים מנחים מבוססי-ראיות, מטעם האגודה האמריקאית למחלות בית החזה, העוסקים בהתחלת טיפול תרופתי להפסקת עישון

הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

הקווים המנחים כיום לטיפול בתלות בטבק ביססו את היעילות בהתערבויות האפשריות, אך הם לא מספקים הדרכה מפורטת הנוגעת בסוגיות יישום נפוצות העולות בתכיפות בעבודה הקלינית המעשית. בפרויקט זה נוסחו קווים מנחים מבוססי-ראיות אשר עוסקים בכמה שאלות לגבי התחלת טיפול תרופתי, עימן צוותים טיפוליים מתמודדים בשגרה.

יחידים בעלי מומחיות מגוונת הקשורה להפסקת עישון קובצו והתבקשו לתעדף שאלות ותוצאות בעלות חשיבות לקלינאים. צוות שעסק בצירוף עדויות ערך סקירות שיטתיות אשר סיפקו המלצות מעודכנות על מנת לענות על השאלות. נעשה שימוש בגישת ה-GRADEי(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) כדי לדרג את מידת הודאות בהשפעות המשוערות ואת חוזק ההמלצות.

פאנל המומחים גיבש 5 המלצות חזקות ו-2 המלצות מותנות בנוגע לבחירת הטיפול התרופתי להפסקת עישון.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

המלצות חזקות כוללות:

  1. שימוש ב-Varenicline (צ'אמפיקס) עדיף על פני מדבקת ניקוטין
  2. שימוש ב-Varenicline עדיף על פני Bupropion (וולבוטרין)
  3. שימוש ב-Varenicline עדיף על פני מדבקת ניקוטין במבוגרים עם תחלואה פסיכיאטרית נלווית
  4. המלצה להתחלת טיפול ב-Varenicline במבוגרים, גם אם אינם מוכנים להפסיק לעשן
  5. המלצה לטיפול מבוקר לאורך משך טיפול נרחב, ארוך מ-12 שבועות

המלצות מותנות כוללות:

  1. שילוב מדבקת ניקוטין עם Varenicline עדיף על פני שימוש ב-Varenicline לבד
  2. שימוש ב-Varenicline עדיף על פני סיגריות אלקטרוניות

לסיכום, מאמר זה מספק 7 המלצות שמייצגות שינויים פשוטים בטיפול הקליני המקובל, אשר סביר כי יגדילו את התועלת בטיפול התרופתי לתלות בטבק.

מקור: 

Frank T. Leone et. al (2020), ATS journals. https://doi.org/10.1164/rccm.202005-1982ST

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  התמכרות לניקוטין,  צ'מפיקס,  זייבן,  אברמסון,  אלן קאר,  גמילה מעישון,  טיפול מחליף ניקוטין
תגובות