מחקרים

אילו גורמים משפיעים על גיוון בתאי T לאחר השתלת תאי גזע המטופואטיים?

החוקרים מצאו כי גיל מבוגר של המטופל ו/או התורם וסטטוס CMV חיובי, עם זיהום או הפעלה מחדש של CMV, משפיעים על הגיוון בתאי T לאחר השתלת תאי גזע המטופואטיים

30.07.2020, 18:10

לאחר השתלה אלוגנאית של תאי גזע המטופואטיים (HSCT –י hematopoietic stem cell transplantation) מתרחש שיקום של המערכת החיסונית המוביל להתפתחות של רפרטואר חדש של תאי T. שיקום מערכת החיסון מושפע מאירועים כמו התניות, זיהומים ומחלת השתל נגד המארח (GVHD – graft versus host disease). קיים עניין רב סביב הגורמים המשפיעים על גיוון ה-TCR מכיוון שזה עשוי לאפשר דיוק רב יותר בבחירת התורם ולייעל את הטיפול המקובל.

במחקר הנוכחי, החוקרים ביצעו ריצוף חיסוני (Immunosequencing) של אזור ה-TCR CDR3βי(T-cell receptor) במסגרת עוקבה גדולה שכללה 116 מטופלים כימרים מלאים (full chimeric) שנה לאחר HSCT והתורמים שלהם לפני ההשתלה.

החוקרים מצאו כי החפיפה ברפרטואר לפני ואחרי ה-HSCT הייתה מינימלית, מה שתומך בכך שהמסלול המרכזי בכל גיל הוא בנייה חדשה לחלוטין. בין המשתנים שנבדקו, נמצא כי גיל מתקדם של המטופל ו/או התורם, כמו גם סטטוס CMVי(cytomegalovirus) סרולוגי חיובי שחוזק ע"י זיהום/ הפעלה מחדש של CMV, היו המשתנים היחידים שהיה להם קשר מובהק לגיוון נמוך שנה לאחר ה-HSCT. החוקרים מצאו כי שבטים של תאי T ספציפיים ל-CMV השפיעו על השבטיות של הרפרטואר יחד עם הרחבה של מספר מוגבל של אוכלוסיות תאי T ללא CMV.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

באופן מעניין, החוקרים מצאו כי מלבד זיהום/ הפעלה מחדש של CMV, למשתנים אחרים כמו GVHD, חזרת מחלה, תמותה או זיהומים לאחר ה-HSCT לא הייתה השפעה על ניבוי הגיוון של ה-TCR.

מקור: 

Buhler, S. et al. (2020) Leukemia 34,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת תאי גזע המטופואטיים,  רפרטואר תאי T,  שיקום מערכת החיסון,  זיהומים,  גיוון,  המטואונקולוגיה
תגובות