דנוסומאב

דנוסומאב מול אלנדרונאט למניעת שברים אוסטאופורוטים - מהו הטיפול העדיף?

במחקר שבוצע על פני שלוש שנים נמצא כי אין הבדל בשיעור השברים הכולל ושברי צוואר ירך בין מטופלים המקבלים דנוסומאב לעומת אלנדרונאט

30.07.2020, 12:50
שבר (אילוסטרציה)
שבר (אילוסטרציה)

מחקרי "ראש בראש" שבוצעו בעבר הדגימו כי לדנוסומאב יעילות גבוהה מזו של אלנדרונאט בהיבט שיפור צפיפות עצם. למרות שיש קשר בין שינויים בצפיפות עצם לבין הפחתת הסיכון לשברים, חוזק קשר זה לא בוסס עד כה.

מטרת מחקר זה הייתה להשוות את הסיכון לשבר בצוואר הירך/ שבר מסוג אחר, במטופלים הנוטלים דנוסומאב ואלנדרונאט בעולם הקליני.

המחקר בוצע בדנמרק באמצעות שימוש ברשומות היסטוריות וכלל 92,355 מטופלים (81.3% נשים בנות 50 שנים ומעלה (גיל חציוני 71 שנים) אשר החלו שימוש בדנוסומאב (4,624 מטופלים) או אלנדרונאט (87,731) מטופלים בין מאי 2010 לדצמבר 2017. כלל המשתתפים היו ללא טיפול אנטי-אוסטאופורטי במשך שנה לפחות לפני תחילת המחקר.

התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה אשפוז בגין שבר בצוואר הירך והתוצאה המשנית היתה אשפוז בגין שבר כלשהו. בקבוצת הדנוסומאב היה שיעור נמוך יותר של גברים מאשר בקבוצת האלנדרונאט (12.7% לעומת 19.0%) בעוד שהתפלגות הגיל הייתה דומה בשתי הקבוצות.

במהלך שלוש שנות מעקב, ההיארעות המצטברת של שבר בצוואר הירך בקבוצת הדנוסומאב הייתה 3.7% לעומת 3.1% בקבוצת האלנדרונאט, בעוד שההיארעות המצטברת של שבר כלשהו הייתה 9.0% בשתי הקבוצות. יחס הסיכונים המותאם עבור שבר בצוואר הירך בקבוצת הדנוסומאב לעומת קבוצת האלנדרונאט היה 1.08 (רווח בר-סמך 95%: 0.92-1.28) ויחס הסיכונים עבור שבר כלשהו היה 0.92 (0.83-1.02). בתת-קבוצה של משתתפים שחוו שבר כלשהו בעבר יחס הסיכונים עבור שבר בצוואר הירך, קבוצת הדנוסומאב לעומת קבוצת האלנדרונאט היה 1.07 (0.85-1.34) ועבור שבר כלשהו יחס זה היה 0.84 (0.71-0.98). במשתתפים ללא שבר כלשהו בעבר יחס הסיכונים עבור שבר בצוואר הירך בקבוצת הדנוסומאב לעומת קבוצת האלנדרונאט היה 1.05 (0.83-1.32) ועבור שבר כלשהו יחס זה היה 0.77 (0.64-0.93).

החוקרים מסכמים כי הסיכון לשבר בצוואר הירך או שבר כלשהו על פני שלוש שנים דומה תחת טיפול בדנוסומאב ואלנדרונאט (BINOSTO, פוסלן...),  ללא תלות בקיומם של שברים קודמים.

מקור: 

Pederson, A.B. et al.  (2019) JAMA Network Open. 2(4), e192416.

נושאים קשורים:  דנוסומאב,  אלנדרונאט,  אוסטאופורוזיס,  עולם אמיתי,  שבר צוואר ירך,  מחקרים