סיסטיק פיברוזיס

חשיפה לעשן סיגריות בילדים עם סיסטיק פיברוזיס

חוקרים מצאו מחסומים להקטנת חשיפה לעשן סיגריות בילדים עם CF וניסחו המלצות להפסקת עישון מוצלחת

23.07.2020, 17:50
63% מהלא-מעשנים בישראל חשופים לעישון פסיבי (אילוסטרציה)
עישון (צילום: אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר כי חשיפה לעשן סיגריות משפיעה בצורה שלילית על הריאות, בילדים עם CFי(cystic fibrosis). על אף זאת, לא נבחנו עד כה אסטרטגיות מבוססות ראיות להפסקת עישון, ולא הותאמו למטפלים של ילדים אלו. החוקרים ביצעו מחקר כמותי במטרה לזהות מחסומים וגורמים מסייעים להפסקת עישון באוכלוסייה זו, וניסחו גישות אפשריות להתערבות.

החוקרים ערכו ראיונות מובנים למחצה עם מטפלים שהם בני משפחה של ילדים עם CF והינם מעשנים או עישנו בעבר. בנוסף, ערכו ראיונות כאלו גם עם מטפלים שאינם בני משפחה. הם שאלו על הניסיון, השיטות והתנאים המהווים לדעתם חלק חשוב בתוכנית מוצלחת להפסקת עישון. שני חוקרים הקליטו את הראיונות, תמללו ולאחר מכן קודדו אותם. הם ביצעו אנליזה בעזרת גישה לפי נושאים, המונחית על ידי מודל בשם PRECEDE, שמזהה פקטורים המעלים את הנטייה (אישיים), מחזקים (בין-אישיים) ומאפשרים (מבניים), שהינם רלוונטיים להתנהגות ולתוכניות הקשורות לבריאות.

החוקרים ביצעו 17 ראיונות – 8 עם מטפלים בני משפחה ו-9 עם מטפלים אחרים. הם מצאו כי  המטפלים סיפקו תובנות טובות יותר על הקשיים הפנימיים והגורמים המשפיעים על המוטיבציה להפסיק לעשן. מצד שני, הרופאים הציעו מידע רחב יותר דווקא על המחסומים והפתרונות הקשורים לסביבה הרפואית. על סמך ההמלצות מהמחקר, תכנית מוצלחת להפסקת עישון צריכה לכלול לדעת החוקרים חינוך של המשפחה בנוגע לנזקים של חשיפת ילדים עם CF לעשן סיגריות, סקירה לחשיפה כזו (רצוי עם הוכחה ביו-כימית), גישה ליועצים מתורגלים לעישון, תרופות נגישות מבחינת עלות ומעקב בקהילה של המטופלים בתוכנית כזאת.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

החוקרים חשפו במחקרם הכמותי מחסומים אישיים, בין אישיים ומבניים להקטנת חשיפה לעשן סיגריות בילדים עם CF, ואפיינו הזדמנויות לפנות למחסומים אלו, בנוסף להמלצות לאסטרטגיות להפסקת עישון מוצלחת.

הפסקת עישון

ילדים עם CF, עשן סיגריות, הפסקת עישון

Children with CF, cigarette smoke, smoking cessation

Oates, G. R. et al. (2020). Pediatric Pulmonology. https://doi.org/10.1002/ppul.24879

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.24879

נושאים קשורים:  סיסטיק פיברוזיס,  הפסקת עישון,  מחקרים,  עישון פאסיבי
תגובות